Hastane ücretlerine yapılan zam Meclis gündeminde! CHP’li Gök: Yurttaşlarımız kaderlerine terk edildi!

Hastane ücretlerine yapılan zam Meclis gündeminde! CHP’li Gök: Yurttaşlarımız kaderlerine terk edildi!
18 Mayıs 2021 10:26

SGK tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre özel ve kamu hastanelerindeki sağlık işletmelerinden satın alınan sağlık hizmetlerine yüzde 15 ile yüzde 20 arasında zam yapıldı.

 

 

 

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara milletvekili Levent Gök, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

 

 

CHP’li Gök, önergesinde şunları kaydetti:

 

 

28 Nisan 2021 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne(SUT) göre sağlık hizmetlerinde yüzde 20’ye ulaşan oranlarda zam yapılmıştır. Sağlık işlem fiyatlarına yapılan artış oranları vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran bütün yurttaşlarımızın sağlık harcamalarına iki katı oranında yansımakta, bu düzenlemeyle SGK kamu ve özel tüm sağlık işletmelerinden satın aldığı sağlık hizmetlerinin fiyatlarına da yüzde 15 ila 20 oranında zam uygulamaktadır.

 

 

Son 19 yıl içerisinde devlet eliyle desteklenen özel sağlık kurum ve kuruluşları sağlık sistemimizin büyük bir parçası haline gelmiş olmakla birlikte güncel istatistiklere göre ülkemizdeki yoğun bakım yatak sayısının yüzde 40.1’i ve yetişkin yoğun bakım yatak sayısının yüzde 35.7’si özel sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunmaktadır.

 

Covid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlanmasının ardından kamu hastanelerinde meydana gelen yoğunluk sebebiyle yurttaşlarımız her alandaki sağlık ihtiyaçları için özel sağlık işletmelerine yönlenmek zorunda kalmışlardır. Anayasa’da güvence altına alınmış olan ve sosyal devlet ilkesi gereği bütün yurttaşlarımıza eşit bir şekilde verilmesi gereken sağlık hizmetleri özel sağlık işletmelerinin son dönemde kurduğu hegemonya ve devlet tarafından alınan katılım payları ile ücretli hale getirilmiş, ekonomik gücü düşük olan yurttaşlarımız kaderlerine terk edilmişlerdir.
Bu bilgiler ışığında:
1. Covid-19 salgını ve ekonomik kriz koşullarında sağlık hizmetlerinde fiyat artışına gidilmesinin sebeplerini açıklar mısınız?
2. Covid-19 salgını süresince SGK’nın özel sağlık işletmelerinden aldığı hizmetler için ödenen ücretleri aylık temelde açıklar mısınız?
3. Covid-19 salgını süresince özel sağlık işletmelerinde sağlık hizmeti alan yurttaşlarımızın sayısını ve özel sağlık kurumlarına ödedikleri ücretlerin miktarlarını aylık temelde açıklar mısınız?
4. Covid-19 salgını süresince kamusal sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmeti alan yurttaşlarımızın sayılarını ve sözü geçen yurttaşlarımızın ödediği katılım payları ile Genel Sağlık Sigortası primlerinin miktarlarını aylık temelde açıklar mısınız?
5. 2002 – 2021 döneminde sağlık hizmetlerine uygulanan zamları oranlarıyla birlikte, yıllık temelde açıklar mısınız?