CHP’li Tekin: İktidar halktan ‘tasarruf’ istiyor şatafata milyarlar harcamaya devam ediyor!

CHP’li Tekin: İktidar halktan ‘tasarruf’ istiyor şatafata milyarlar harcamaya devam ediyor!
6 Temmuz 2021 11:18

CHP’li Tekin, “Koronavirüs salgını karşısında derinleşen yoksulluğu görmezden gelen iktidar, kamu kaynaklarını, yandaşlara, beton lobilerine, müteahhitlere, aktarmaya devam ediyor” dedi.

 

 

Tekin, “Kamu hizmet binalarından araçlara, araziden lojmana kadar her şey kiralık…. İktidar, sadece son beş ayda kamu kurumlarının kira giderleri için yaklaşık 4,8 milyar TL ödedi. Bu para vatandaşın cebinden çıkıyor” dedi

 

 

CHP İstanbul Milletvekili Gür­sel Te­kin, ka­mu bi­na­la­rı­nın dev­let üze­rin­de­ki “ki­ra­” yü­kü­ne dik­kat çek­ti. Ka­mu­nun ki­ra gi­der­le­ri­nin çar­pı­cı bo­yut­la­ra ulaş­tı­ğı­nı be­lir­ten Te­kin, res­mi ve­ri­le­re gö­re; bu yılın ilk beş ayında, 260 milyon TL’si taşıt kiralarına, 4 milyar 207 milyon TL’si hizmet binası kiralarına, 57 milyon TL’si uçak kiralarına ve 254 milyon TL’si personel servis kiralarına harcandı. 27 milyon TL ise lojmanlara ödenen kira tutarı olarak kayıtlara geçti. İktidar ayrıca gemi, canlı hayvan, iş makinesi, bilgisayar ve bilgisayar sistemleri, eğitim ve öğretim gibi gerekçelerle de kira ödedi. AKP ik­ti­da­rı­nın, eli­ni va­tan­da­şın ce­bin­den bir tür­lü çek­me­di­ği­ni söy­le­yen Te­kin, şöy­le de­vam et­ti:

 

 

“Ka­mu­nun kul­lan­dı­ğı araç­lar için milyarlarca TL para harcanıyor An­ka­ra’da­ki gök­de­len­ler ön­ce yan­daş iş a­dam­la­rı­na yap­tı­rıl­dı. Son­ra bu bi­na­la­ra ba­kan­lık­lar, ka­mu bi­na­la­rı ki­ra­cı ya­pıl­dı. Yük­sek ki­ra gi­der­le­ri yan­da­şa kı­ya­ğın kay­na­ğı­nı oluş­tur­du. 2006’dan bu ya­na hiz­met bi­na­sı ki­ra­la­ma gi­de­ri adı al­tın­da milyarlarca kamunun parası yandaş iş adam­la­rı­na ak­ta­rıl­dı.”

 

 

Tekin, “Ekonomik kriz ve salgınla mücadele eden Türkiye’de, milyonlarca işsiz, yoksul, dar gelirli vatandaş yaşam mücadelesi verirken, har vurup harman savuranlara hakkımızı helal etmiyoruz. Vatandaşın verdiği vergiler, Bu garip ve yoksul milletin parasını israf etmeye ve hovardaca sefa sürmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

 

 

Bir tarafta hiçbir geliri olmayan işsiz milyonlar, diğer tarafta iki ila dört yerden maaş alan bürokrat ve yandaşlar olduğunu belirten CHP’li Tekin, “Daha önce açıklamıştım. Bir bakanın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere yabancı menşeili bir taşıt için devletin kasasından, aylık 37 bin TL+ KDV kiralama bedeli ödeniyor diye. Anlaşılan kimse üzerine alınmamış! 85 milyon vatandaşımızın adına bu savurganlık bitene kadar konuyu gündemde tutmaya ve hükümeti uyarmaya devam edeceğiz” dedi.