CHP’li Şevkin: Çalışma süreleri emeklilikte neden dikkate alınmıyor?

CHP’li Şevkin: Çalışma süreleri emeklilikte neden dikkate alınmıyor?
18 Kasım 2023 06:17

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, çırak ve stajyer olarak çalışan öğrencilerin çalışma sürelerinin emeklilik hesaplamasında dikkate alınması için TBMM’ye kanun teklifi sundu

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) 5510 sayılı ve 31/5/2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini gerekçesi ile birlikte sunan Dr. Şevkin, değişiklik teklifi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) gelir sağlanmasının yanı sıra çırak veya stajyer olarak çalışan öğrencilerin çalışma sürelerinin emeklilik hesaplamasında dikkate alınarak mağduriyetlerinin giderilmesini amaçladıklarını vurguladı.

 

 

“ÇALIŞMA SÜRELERİ EMEKLİLİKTE NEDEN DİKKATE ALINMIYOR?”

 

 

Bu düzenleme ile öğrencilerin Türkiye’nin büyük ihtiyaç duyduğu mesleki eğitime özendirilmesi açısından da son derece önem taşıdığını kaydeden Dr. Şevkin, bilindiği gibi çıraklık veya öğrencilik sırasındaki staj çalışmalarından kaynaklanan sigortalılık başlangıçları ve prim gün sayılarının emeklilik hesabında dikkate alınmadığına dikkat çekti.

Sosyal güvenlik mevzuatına göre, aday çırak ve çıraklar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulandığını belirten Dr. Şevkin, kanun teklifi değişikliğinin gerekçesinde şu bilgilere yer verdi:

“5510 sayılı Kanunun “Sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 7’nci maddesine göre de; sigorta hak ve yükümlülükleri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır. Ancak; 5510 sayılı Kanunun 38’inci maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olarak ilk defa kapsama girildiği tarih olarak kabul edildiğinden, çıraklar ve stajyerler çıraklık ve staj süreleri için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanamamaktadır.

 

 

“ENGELLER KALDIRILMALIDIR”

 

 

Türkiye’de çırak ve stajyer olarak adlandırılan milyonlarca insan bulunmaktadır. Çırak ve stajyer öğrenciler, uzun vadeli sigorta kolları olarak nitelendirilen malullük, yaşlılık, ölüm, emeklilik sigorta kollarına tabi olmalıdır. Ülkemizin zor şartları ve emekliliğin uzun sürece yayıldığı göz önüne alınarak milyonlarca kişiyi olumsuz etkileyen bu durum düzeltilmelidir. Çıraklık veya öğrencilik sırasında staj çalışmaları emeklilik hesaplamalarında ilk işe giriş tarihi olarak hesaplanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.”