CHP’li Şahbaz: Şehir hastanelerini işleten firmaların dokunulmazlığı mı var?

CHP’li Şahbaz: Şehir hastanelerini işleten firmaların dokunulmazlığı mı var?
22 Mart 2024 07:59

Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, “Sayıştay’ın 2022 Sağlık Bakanlığı denetim raporunda kamu lehine yapılması gereken düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle kamu zararına neden olan çok sayıda işlem bulunuyor” dedi.

 

 

CHP Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Gölge Bakan Zeliha Aksaz Şahbaz’ın açıklamaları şöyle:

 

 

Sayıştay’ın 2021 denetim raporunda da yer aldığı halde düzeltilmeyen ve kamu zararı doğuran işlemlerin bir kısmı aşağıda aşağıdaki belirtilmiştir.

 

 

– Kamu Özel İş Birliği (KOİ) Modeli ile Yaptırılan Şehir Hastanelerinde Yaptırılmayan/Yapılmayan İmalatlar ile teslim edilmeyen ekipmanların yatırım tutarında meydana getirdiği azalma dikkate alınarak toplam sabit yatırım tutarının revize edilmesi yükümlülüğü yerine getirilmemiş ve sözleşmede belirtilen işlerin tamamı yapılmış gibi ödeme yapılmaya devam edilmiştir.

– Kamu Özel İşbirliği modeli ile işletilen bazı şehir hastanelerinde çamaşır, yemek, laboratuvar, görüntüleme ve sterilizasyon hizmetleri için kullanılan alanlarda görevli şirketlerin birim fiyat tekliflerine dahil olan ve işletici firmadan tahsil edilmesi gereken ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji tüketim giderleri tahsil edilmemiştir.

– Kamu Özel İşbirliği modeli ile işletilen şehir hastanelerinde görevli şirketlerin ihale dokümanı ve projelerde yer alandan daha fazla ticari alanda faaliyet yürütmelerine, dolayısıyla daha fazla gelir elde etmelerine rağmen şirketlerle yapılan sözleşmelerde kamu lehine revizyon yapılmamıştır.

-Kamu Özel İşbirliği modeli ile işletilen hastanelerde, görevli şirketin yer tesliminden önce yaptığı imalatların karşılığına isabet eden sürenin işletme süresinden kesilmesi gerekirken sadece Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü için bu işlem yapılmış, diğer şehir hastanelerinde bu doğrultuda düzenleme yapılmamıştır.

– Hizmete açılan veya yatırım dönemi devam eden şehir hastanelerinin yatırım dönemlerinde gerçekleştirilen mal teslimleri ile hizmet ifaları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici-29’uncu maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulmuştur. Yasaya göre şehir hastanelerinde görevli şirketlerin bu istisnadan faydalanması için kira tutarının veya süresinin bir kısmından vazgeçmesi gerekirken İdare ile görevli şirketler arasında bu hususa ilişkin işlem yapılmamıştır.

Sayıştay raporunda belirtilen hususların Kamu Özel İşbirliği yöntemi ile yaptırılan şehir hastanelerinin tamamına yakınında gerçekleşmesi, 2021 yılı raporunda yer almasına rağmen düzeltilmemesi ve 2022 raporuna da konu olması sistemik ve bilinçli olduğu izlenimi vermektedir.

 

 

Sağlık Bakanlığı’na soruyoruz:

 

 

Şehir Hastanelerini işleten firmaların dokunulmazlığı mı vardır?

Sayıştay’ın uyarılarına karşın sözleşmelerde kamu lehine sözleşme değişikliği neden yapılmamaktadır?

Kamu zararına sebebiyet veren işlemlerden sorumlu personel hakkında işlem yapılmakta mıdır?

Buradan Sağlık Bakanlığı yetkililerini uyarıyoruz. İşletmeci firmalara haksız kazanç sağlayan konularda KOİ sözleşmelerinde kamu lehine düzenleler bir an önce yapılmalı, raporda belirtilen hususlara ilişkin geriye dönük hesaplama yapılarak belirlenecek tutar işletmeci firmalardan tahsil edilerek kamuya aktarılmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun takipçisi olacağız.