CHP’li Aydoğan: Türkiye’de eğitim pandemisi yaşanıyor!

CHP’li Aydoğan: Türkiye’de eğitim pandemisi yaşanıyor!
10 Eylül 2021 10:02

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği gibi evrensel hakların layıkıyla sağlanması ve ders kitaplarındaki ayrımcı dilin ortadan kaldırılması amacıyla Meclis araştırma önergeleri verdi. Aydoğan, “En temel insan hakkı olan eğitim hakkını sağlamakta bile çok temel sorunların yaşanıyor olması, ülkenin geleceği açısından düşündürücü” dedi.

 

 

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan eğitimde hak temelli sorunları Meclis gündemine taşıdı. TBMM Adalet Komisyonu üyesi olan Aydoğan, “Eğitim dediğimiz kavram bireysel bir hak olmasının yanı sıra tüm toplumu etkileyen önemli bir işleve sahiptir. Bu hakkı, tıpkı sağlık hakkı gibi çok daha geniş çerçeveden algılamak gerekir. Eğitime erişimde ya da eğitim esnasında yaşanan sorunların tümünde, toplumun doğrudan etkilendiği bilinciyle hareket edildiğinde olayın ciddiyeti anlaşılacaktır. Bu bağlamda Meclis’in meseleye doğrudan müdahil olması gerektiğini düşünüyorum. Araştırma komisyonları kurulmasına dair önergeleri de bu çerçevede verdim.” ifadelerini kullandı.

 

 

ÖNLEM ALINMAZSA SORUN KATLANARAK DEVAM EDECEK

 

 

Hukukçu kimliği ile Anayasa’ya da gönderme yapan Aydoğan, “Anayasa’nın 10. Maddesine göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Mili Eğitim Temel Kanunu’nun 4. Maddesi de eğitim kurumlarının dil, din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin herkese açık olduğunu düzenlemiş. Bu düzenlemelere rağmen sosyal yaşam içinde eğitim hakkı bağlamında ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Oysa tüm çocukların ırk, renk, etnik köken, dil, din ve inanç ayrımı olmaksızın eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanabilmeleri gerekir. Örneğin Romanlar ve mevsimlik işçiler gibi grupların çocukları eğitim kurumlarına erişimde ya da eğitimlerine devam etmekte güçlüklerle karşılaşıyorlar. Buna benzer farklı örnekler de var elbette. Dezavantajlı durumda olan bu gruplara yönelik yeterli düzeyde özel tedbirlerin uygulanmaması halinde bu sorun katlanarak devam edecek.

 

 

ÜLKEMİZDE BİR ÇEŞİT EĞİTİM PANDEMİSİ YAŞANIYOR

 

 

Ayrımcılık konusuna da değinen Aydoğan, “Ayrımcılık başlı başına insan hakları temel değerleriyle çelişir. Militarizm, toplumsal cinsiyet eşitliği, din, dil, ırk açısından ayrımcılıklar toplumu kutuplaştırarak bir arada yaşamaya zarar veriyor. Ders kitapları içeriğinin iyi eğitim alma hakkıyla çelişmemesi, sivil bir dil oluşturulması ve şiddeti, ölümü yücelten ifadelerin kitaplardan çıkarılması gerektiği konusunda uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor. Bu sorun artık gündemden çıkmalı. Meseleye konunun uzmanlarıyla eğilmek zorundayız. Ülkemizde bir çeşit eğitim pandemisi yaşanıyor. Tek fark eğitimdeki sorunlar bir neslin geleceğini karartabilecek nitelikte ve iyileştirilmesi de yine nesiller boyu sürecek zorlukta olacaktır. Bunun önünü almak zorundayız.” şeklinde konuştu.