Berat gecesi büyük bir fırsattır

Berat gecesi büyük bir fırsattır
18 Nisan 2019 12:30

Muhterem müslümanlar, Halkın Habercisi ailesi olarak, Mübarek Berat Kandilinizi tebrik ederiz. Allah tekrarını nasip etsin.

 

 

Numan ALADAĞ H&H YORUM

 

 

Muhterem okuyucularımız!
Kadir gecesinden sonra en mübarek gecelerimizden olan Berat ve bu gecede mü’minlerin nail olacakları ilahi mükafatlardır.

Cenab-ı Allah, İslam dünyasını, böyle mübarek günlerin yüzüsuyu hürmetine, bilik-beraberlikten ayırmasın. Bizleri rüşvetçi, riyakar-çıkarcı, “İhanet şebekeleri” nin, şerrinden muhafaza etsin. AMİN

 

Değerli okuyucularımız,
Cenab-ı Allah’ın emirleri, Kur’an-ı Kerimdir.
Şaban ayının 14′ nü on 15′ ne bağlayan gece, 19 Nisan Cuma günü, Berat kandilidir.

 

İslam dünyasında, ”LEYLE-İ BERAT” olarak şöhret bulmuştur. Bu geceye ayrıca ”LEYLE-İ MÜBAREK”, ”LEYLE-İ RAHMET”, LEYLE-İ SAK”, LEYLE-İ FERMAN” gibi isimler verilmiştir. Manaları düşünülürse, bu isimlerin hepsi de bu gecenin Mübarek bir gece olduğuna işaret etmektedir.

Berat borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan, insan ruhuna ızdırap ve azap veren sıkıntılardan kurtulmaktır. Fakat bu kurtuluş, unutulmamalıdır ki, yalnız Cenab-ı Allah’ın has kullarına, Allah’a gönül bağı ile bağışlanmışlara, Hz. muhammed (s.a.v.)’e sevgi perçini ile sünnet edip kenetlenmiş, müslümanlara mahsustur.

Berat gecesi bir muhasebe gecesidir. Bütün sene içerisinde işlenen sevap ve günahların muhasebesi yapılır. Bunun için bu mübarek geceyi tövbe ve istiğfar, taat ve ibadetle geçirmek kazançların en iyisi ve bereketlisidir.

 

BERAT GECESİNİN ÖZELLİKLERİ:
1- Dünya aleminin mali yılbaşısıdır..
2- Dünya aleminde yaşayan her canlı varlıkların rızık ve ecelleri bu ayda taksim ve tayin olunur.
3- Her insanın temize çıkma defteri doldurulur ve Cenab-ı Hakk’a arz olunur.
4- Kulluk imtihanında başarı kazananlara Berat (Cehennem azabından kurtuluş fermanı) verilir.

 

 

MUHTEREM MÜSLÜMANLAR!

 
Şaban ayının yarısı oldu mu o geceyi ibadetle ihya edin. Gündüz de Oruç tutun. Çünkü Cenab-ı Allah o akşam, grup vakti dünya semasına tecelli eder ve şöyle der:
”İstiğfar eden var mı ki? Onu affedeyim.”
”Rızık isteyen var mı ki? Ona rızık vereyim.”
”Bir hastalığa yakalanan var mı ki? ona afiyet vereyim. Var mı ki, var mı ki?.. diye ta sabaha kadar devam eder.”

 

 

Berat gecesinde, kaza namazlarına yer verin ve Cenab-ı Allah’a şöyle yalvarın:

 
”Allah’ım, bize hem dünyada hem de ahirette daima iyilikler ver. Bizi azabından esirge.

Allah’ım, biz İslama davet sesi işittik, ona kulak verdik, onu bütün kalbibimizle kabul ettik. Bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla.

Allah’ım, bizi affet. Allah’ım bize helelından bol rızık ver. Allah’ım, bizi dünyada ve ahirette mahzun ve mahçup etme.

Allah’ım, kıyamet gününde yüz kızartıcı günahlarımızı yüzümüze vurma.

Allah’ım, İslam aleminin içinde bulunduğu şu gecenin bereket ve rahmetini ihsan eyle.

Allah’ım, azabından affına, gadabından rızana sığınıyoruz. Senden yine sana iltica ediyoruz. günahlarımızı bağışla yarabbi.”

Evliyaullahtan İbn-i Cevzi’ye: T ”espih mi? Yoksa istiğfar mı efdaldır?” diye sormuşlar.
Şu cevabı vermiş: ”Kirli elbise, kokudan ziyade sabuna muhtaçtır.”

 

 

Tövbe İstiğfar Dua ve ilgili fiillere ait Hadis-i şerifler ve faziletlerinin beyanı:

 
1- Herhangi bir günaha nedamet-pişmanlık tövbe demektir
2- Günahtan tövbe eden o günahı hiç işlememiş gibi sayılır.
3- Cenab-ı Allah gizli günahları affetmesini sever.
4- Allah’ın indinde günahlardan tövbe edenlerden daha sevgili bir şey yoktur.
5- Bilmeyerek işlediğin bir günahdan sonra bir sevap işlersen Allah o günahı affeder.
6- Tövbe ve istiğfar mü’minin amel defterine nur gibi parlar.
7- Tövbe ve istiğfar ile büyük günahlar affolunacağı gibi küçük günahlara devamla o günahın büyük günah olmasına sebep olur.
8- Ey ümmetim, ben Allah’a günde yüz defa tövbe ederim. Siz de tövbe ve istiğfar ediniz.
9- Allah’a dua ve niyaz ile dünya ve ahiret bela ve musibetlerini gideriniz.
10- La havle ve la kuvvete illa billah duasını çok okuyunuz. Zira doksan dokuz derde deva olduğu gibi cennet hazinelerinin en büyük cevherlerindendir.
11- Hasbünallah ve nimelvekil duasına devam ediniz. Çünkü her türlü musibetlerden muhafaza eder.
12- Allah’ım beni ilim ile zengin, bilim ile tezyin, takva ile mükerrem, afiyet ile mücehhez kıl.
13- Uyumak için yatağa girdiğin zaman, üç İhlas, bir Felek, bir Nas, bir Fatiha okuyan ölümden başka herşeyden emin olur.
14- Peygamberin ümmetine, babanın evladına, misafirin hane sahibine, mazlumun zalime, mü’minin mü’mine yaptıkları dualar kabul olunur.
15- Kabul edileceğini Allah’dan ümit ederek iyi kalp ile dua ediniz. Zira hak’dan, haram ve rüşvet yiyerek-vererek-göz yumarak gafil olarak yapılan dualar kabul edilmez.
16- Seni vicdan azabında bırakacak hiç bir şey yapma.
17- Kadere inanmak hüzün ve kaderi giderir, kalbe ferahlık verir.
18- Çalışıp, üretmek, insanların günah işlemesini önlemek demektir. Bir insan helal işte dürüst çalıştığı zaman, haramdan da, günah da uzak kalır. Bu şekilde çalışmak da ibadettir.

 

 

Muhterem müslüman kardeşler,
Kur’an okumasını bilenler Berat gecesinde, üç Yasin-i şerif okumalı,. Bilmeyenler ezbere bildikleri sureleri okumalı, atalarımıza ve cümle vatan şehitlerine bağışlamalıyız.

 

 

NOT: İnternette de Yasin-i şerif suresi okunabilir ve sesli dinlenebilir.

 

 

Yasin-i şerifin birinci okunuşunda, Allah’a inanan kullarından olmak niyetiyle okunacaktır.
İkinci defa okunurken Hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır.
Üçüncü defa okunurken kaza ve bela’dan emin olup hayırlı rızık için okunacaktır.

Bu Mübarek Geceden faydalanma fırsatını kaçırmayalım. Kabristanlıkları ziyaret edip, kendi bilgimiz dahilinde Kur’an-ı Kerimden, Sure ve ayetler okuyup, O mezarlıkta bulunanların, Atalarımızın ve Ay-yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının, vatan topraklarında dalgalanması uğrunda, hayatarını feda eden cümle Vatan şehitlerinin de Ruhlarına bağışlanır.

 

Mevlevi Hafız Seyyid Asaf Ali hoca’dan, huzur ve bereket için, öneriler:

 
1-Bereketli rızık için okunacak dua: ” La ilahe illellahül melikül hakkul mubin.”
Bu duayı günde yüz defa okuyan bereket’ten mahrum olmaz. Günde bin defa okuyanın ahlakı güzelleşir. Huzura kavuşur.
2- Düşmana karşı, (Li’lafi) suresini sabah, akşam 15’er defa okuyunuz.
3- Dünya belalarından korunmak için, Bismillahirrahmanirrahim “La have ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim” sabah ve akşam 15’er defa okuyunuz ki, Allah sizleri dünya belalarından korusun.
5- “Kul anne ve babasına dua etmeyi terk ettiğinde ondan rızık kesilir.” Anne ve babaya daima dua ediniz.

 

 

Akraba, yaşlı komşu, hastaları, ziyaret imkanı var ise ziyaret ediniz, veya telefonla arayarak saygı ve sevginizle Kandilini tebrik edin. Berat gecesinde, yardıma muhtaçlara imkanlarımız dahilinde, yardım etmeyi de unutmayalım.

Böyle mübarek fırsatlardan faydalanıp af olmamıza vesile olacak hayırlı işlerle zamanımızı değerlendirelim.

Daima sadakat ve samimiyet ahlakına nail olalım ki, Cenab-ı Allah yaptığımız ibadet ve dualarımızı kabul etsin.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk, Kur’an-ı Kerim hakkında diyor ki: ”Kur’an okumasını bilenler önde, bilmeyenler ise Kelime-i Şahadet getirerek arkada yürüdüler. Çanakkale Zaferini bunun yüzüsuyu hürmetine kazandık. İşte Türk Askerinde ki ruh ve iman kuvveti budur.” diye topluma seslenmiştir.

 

 

Dini ibadetlerin ayrılmaz bir unsuru olan dua, her an bizim için manevi bir reçete, doğru yolda kalmak için kuvvetli bir destek; kötülüklerdn arındıran bir panzehir; vesvese her türlü bela ve musibetlere karşı dirençli bir tablet ve koruyucu bir silahtır.

Cenab-ı Allah, yaptığınız her türlü ibadet ve duaları kabul etsin.

Cenab-ı Allah, bu aziz mübarek günün yüzüsuyu hürmetine, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza gözdikenleri ve çıkar amaçlı rüşvete bulaşanları, fırsat vermesin ve kahr-ı perişan etsin, inşallah.

Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının göklerde dalgalanması uğruna canlarını feda eden, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mareşal Fevzi Çakmak olmak üzere, vatan şehitlerine ve cümle akraba-i taallukatlarımız ile bütün mü’min ve mü’minata okunan Kur’an ve yapılan dualar nasip etsin.

Cenab-ı Allah, İslam dünyasını emrettiği şekilde yaşayan kullarının arasına katsın. Amin velhamdulillahi rabbilalemin. Maassalavat.

Kaynakça:
Hindistan’nın önde gelen din görevlilerinden (Mevlevi) Hafız Seyyid Asaf Ali.
Abdullah Aldır (Hafız) Din Görevlisi
Tokatlı ziraatçı Mustafa Amca
İzahlı Büyük Dua Mecmuası Yazan: Adnan Türkmenoğlu 1964

 

 

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Öğretmen üretimin rehberidir
Tatlı patatesle tanışın
Bu 10 Kasım, onu anlamaya çalışalım!