Atama ve kadro ilanı mahkemeden döndü!

Atama ve kadro ilanı mahkemeden döndü!
13 Nisan 2023 11:01

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde atama ilanının mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle açılan davada, mahkeme atamayı ve kadro ilanını iptal etti.

 

 

Fotoğraf: OMÜ

 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) eski adıyla Fen Edebiyat Fakültesi şimdiki adıyla ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Felsefesi ve Mantık Anabilim Dalı’na yapılan atamaya karşı açılan davada, mahkeme hem kadro ilanını hem de atama kararını iptal etti.

Birgün’den Berkay Sağol’un haberine göre OMÜ’de 30 Aralık 2021 tarihinde Bilim Felsefesi ve Mantık Anabilim Dalı’na norm dışı profesör kadrosu açıldı. Kadroya ise lisansını ilahiyat bölümü mezunu olan, araştırma görevlisi unvanını İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nden, yardımcı doçentlik unvanını ise temel eğitim ve felsefe bölümlerinden alan F.A.atandı.

 

 

DAVA AÇILDI

 

Norm dışı profesör kadrosu talebinin kabulüne yönelik kadro ilanının iptali istemiyle üniversite ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) dava açıldı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 29 Aralık 2022 tarihinde verdiği kararda, “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin belirtilen hükümlerinde öngörülen usule uyulmaksızın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün Fen Edebiyat Fakültesi Bilim Felsefesi ve Mantık programına norm dışı profesör kadrosu talebinin kabulüne ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denilerek kadro ilanı iptal edildi. Kararla ilgili üniversitenin yaptığı yürütmeyi durdurma talebi de reddedildi.

 

 

ATAMA KARARI DA İPTAL

 

 

Samsun 2. İdare Mahkemesi’nde üniversiteye açılan davada, mahkeme atama kararını da iptal etti. Kararda, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilim Felsefesi ve Mantık Anabilim Dalı için bir adet profesör alınmasına ilişkin kadro ilanın dayanağı olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünün Fen Edebiyat Fakültesi Bilim Felsefesi ve Mantık programına norm dışı profesör kadrosu talebinin kabulü Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin kararı ile iptal edilmiş olması karşısında, dayanağı kalmayan dava konusu işlemde bu nedenle hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.