8. Yargı Paketi yasalaştı!

8. Yargı Paketi yasalaştı!
2 Mart 2024 08:35

AKP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve Türk Ceza Kanunu’na (TCK) yeni düzenlemeler getiren 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu’nda üç gün süren görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı.

 

 

 

Yasayla, emekli bayram ikramiyesi 3 bin liraya çıkarıldı. Kanun teklifinde yer alan “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı gibi suçlamalar halinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyım olarak atanabilmesine” yönelik düzenleme ise muhalefet önergesinin kabul edilmesiyle 8. Yargı Paketi’nden çıkarıldı. 31 Mart’taki yerel seçime kadar çalışmalarına ara veren Genel Kurul, 2 Nisan’da toplanacak.

 

8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adalet Komisyonu Raporu’nun Genel Kurul’daki görüşmelerine, 28 Şubat’taki birleşimde başlandı, görüşmeler 2 Mart gecesine kadar sürdü.

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığı düzenlemenin de yer aldığı 42 maddelik 8. Yargı Paketi’nin 41 maddesi Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Emekliler, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında alacak.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan Genel Kurul’da muhalefetin kabul edilen değişiklik önergesiyle, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde yargı mercilerince kayyım atanmasına karar verildiği takdirde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanabilmesini” içeren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Muhalefetin kanundaki bazı madde ve ifadelerin değiştirilmesine dair diğer teklifleri ise oylama sonucunda reddedildi. Kanun teklifinin oylamasında 298 milletvekili oy kullandı; 237’si kabul, 61’i ise ret oyu verdi. Çekimser, geçersiz ve boş oy kullanılmadı. Oylama sonucu, 8. Yargı Paketi yasalaştı.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Genel Kurul’un 67. birleşimi 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından 2 Nisan’da toplanmak üzere kapadı. Dilekçe Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ise çalışmalarına devam edecek.