Kürtler Yavuz'un paralı askeri olarak Türkmenleri asimile mi etti?

Kürtler Yavuz'un paralı askeri olarak Türkmenleri asimile mi etti?
14 Mayıs 2013 10:13

Güneş Gazetesi yazarı Rıza Zelyut, CHP liderine Kılıçdaroğlu’ne ”Kürt” diyen BDP’li Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş’a belgelerle ilginç bir yanıt verdi:

Bugün geldiğimiz noktada, Türkler ciddi bir tehdit altındadır.

Bu tehdit; Kürtçülerin Türklere uyguladığı asimilasyondan
kaynaklanıyor.
Yani; PKK’cılar; silah zoruyla Doğu’daki Türkleri Kürteştiriyorlar.

Kendisine sorarsanız hemen “Te Ce, Kürtlere asimilasyon
uyguladı!”
derler

Ama ağızlarını her açtıklarında “Türkiye’de 20-25 milyon Kürt”ten
söz ederler.

Eğer Türkiye; Kürtleri yok etti ise; bu 25 milyon Kürt var iddiası
yalan…

Eğer 25 milyon  Kürt var ise bunların asimilasyon iddiası yalan…

VATAN NEREDE?

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş; “Kürtlerin vatanı
parçalandı!”
diyerek, Türkiye’yi o parçalardan birisini (Kuzey
Kürdistan???) işgal etmekle suçluyor.

Bu görüş;  1975’ten sonra İsmail Beşikçi’nin komplocu iddialarına
dayanan bölücü Kürtlerin geliştirdiği bir teoridir.

Demirtaş’a soruyorum:
Hangi kaynakta yer alıyor Kürtlerin vatanı? Ve neresidir? Çiz
bakalım şunun sınırlarını; tarihten ispatını yaparak…

Gerçek şudur:
Kürt aşiretleri tarih içinde İran-Türkiye hattındaki dağlık
bölgelerde göçebe olarak yaşadılar.
Bir devlet olarak da ortaya çıkamadılar. 

Bölgede egemen olan devletlerin yönetiminde; çoğu zaman da paralı
asker gibi çalıştılar.
Yani İran’da Fars nüfusu ile, Anadolu’da Türk nufus ile kıyaslanacak
bir ağırlığa hiçbir zaman sahip olmadılar.

TÜRKMENLERİ ASİMİLE ETTİLER

Kürtler; merkezden ve denetimden uzak alanlarda yaşadıkları için de
asimilasyona uğramadılar. 

Tam aksine, 16. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinden başlayarak Kürtler; bazı
Kızılbaş Türk boylarını asimile ettiler.

Bu dönemde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in paralı askeri
oldular.
Kızılbaş Türkmenlere karşı Osmanlı’nın kılıcı gibi hareket ettiler.

Yüzyıllarca süren bu baskı, kırım yüzünden birçok Alevi Türkmen,
Kürt elebaşılarla anlaşmak için dilini terk edip Kürtçe öğrenmek
zorunda kaldı.

Bugün Kürt Alevisi diye tanıtılan kesimin yüzde 99’u işte bu asimile
edilmiş Türkmen çocuklarıdır.

Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler,
“Anadolu Aleviliğinin Kültürel Kökeni TÜRK ALEVİLİĞİ”
isimli
kitabımızda; yine “Dersim İsyanları ve Seyit Rıza Gerçeği” isimli
eserimizde yer almaktadır.

KILIÇDAROĞLU TÜRK’TÜR

Kürtçüler; Türklere karşı asimilasyoncu zihniyeti bugün bile devam
ettiriyorlar.
Hem  Ahmet Türk hem Selahattin Demirtaş bu amaçla CHP Lideri
Kılıçdaroğlu’nu “Kürt!” gösterdiler. 

Kılıçdaroğlu’nun Kürt olmasının hiçbir mahzuru yoktur ama gerçek
öyle değildir.
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin de açıkladığı gibi Horasan Erenleri
soyundan gelme bir Türkmen çocuğudur.

Kendisi atalarının Seyyid Mahmud Hayrani’ye dayandığını
açıklamıştır. 

Mahmud Hayrani, Hacı Bektaş Veli’nin çağdaşı olup Anadolu’yu
Türkleştiren inanç ve fikir önderlerinden birisidir.

Bunlar Babalılar denilen Anadolu’daki ilk Alevilerin liderleridir. Bu yüzden zamanla takip altına alınmışlar; sürülmüşler veya
katledilmişlerdir. Bir kısmı da yandaşlarıyla birlikte Dersim dağlarına sığınmıştır.

DERSİM’DE KÜRT YOKTU

16. Yüzyıl’dan başlayarak Doğu’da Osmanlı işbirlikçisi Kürtlerin
saldırılarına uğrayan Kızılbaş Türkmenler; canlarını buradaki
dağlara sığınarak kurtardılar.

Kürtler; Dersim bölgesine ancak 1515’te, Yavuz Sultan Selim’in
ordusu içinde Bıyıklı Mehmet Paşa’nın paralı asker olarak geldiler.

Ve asla Kemal Kılıçdaroğlu’nun dedelerinin yaşadığı yerlere
çıkamadılar.  1890’lardaki nüfus sayımı da bunu açıkça göstermektedir.

Gerçek bu iken BDP’liler inatla Dersimlileri Kürt göstermeye
çabalıyorlar.

Bugün Türklük, Türkiye’de PKK asimilasyonunun tehdidi altındadır.

Doğu Anadolu’da azınlıkta olan Kürtçüler; şimdi silahla, psikolojik
ve ideolojik savaşla bölgeyi baştanbaşa Kürtleştirmiştir.

Buna; iktidarın Kürtçü yaklaşımı da yardımcı olmuştur.

Asimilasyoncu BDP’yi bu ırkçılıktan vazgeçmeye çağırıyorum.

Yorumlar

Yorumlar