İzin verilen kömür santrallerinin bacalarından zehir çıkıyor!

İzin verilen kömür santrallerinin bacalarından zehir çıkıyor!
16 Ocak 2020 14:04

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yener, geçici çalışma izni verilen santrallardan bazılarının çevre mevzuatına uygun çalışmadığını açıkladı

 

 

Birgün’de yer alan habere göre TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, bazıları tamamen bazıları kısmen kapatılan santrallar dışında kalan ve çalışmasına izin verilen santralların da çevre açısından sorunlu olduğunu açıkladı.

Yener, yaptığı yazılı açıklamada çalıştırılmasına izin verilen kömür santralları ile ilgili kuşku yaratan karar ve uygulamalar bulunduğunu bildirdi.

Bacagazı filtrelerinin bulunmaması nedeniyle kirliliğe yol açan bazı santralların tamamen, bazılarının da kısmen kapatıldığını anımsatan Yener, ancak hükümetten yapılan açıklamaların diğer santralların çevre mevzuatına uyumu konusunda aydınlatıcı olmadığını belirtti.

 

SORUNLU SANTRALLAR

 

Çalışmasına izin verilen santrallarla ilgili test ve ölçümler yapılması gerektiğinin altını çizen Yener, açıklamasında şunları kaydetti:

 

 

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallarında, baca gazı arıtması için özelleştirme öncesinde EÜAŞ tarafından kurulan toz tutucu filtrelerin ve kükürt arıtma tesislerinin önceki yönetmelik düzenlemelerine göre inşa edildiği ve belirlenen gereklilikleri karşılayamadığı bilinmektedir. Ayrıca mevcut sınır değerler göz önüne alındığında, azot oksit arıtma tesisine de ihtiyaç doğmaktadır. Bu iki santralı satın alan konsorsiyum, gerekli tesislerin kurulması için çalışmaları başlatmış ve ilerletmiş ancak bugün itibariyle henüz tamamlayamamıştır.
Çan Termik Santralının yeni kurulmakta olan baca gazı kükürt arıtma tesisinin henüz tamamlanmadığı bilinmektedir. Toz filtreleri önceki yönetmelik düzenlemelerine göre yapılmış olup, azot oksit salımı için özel bir tesis mevcut değildir. Eldeki verilere göre çevre izni verilen bu santralların sınır değerleri sağlayıp sağlamadıkları konusunda soru işaretleri doğmaktadır.
Geçici faaliyet belgesi ile çalışmalarına imkan sağlanan özelleştirilmiş Yatağan Termik Santralı, Orhaneli Termik Santralı, Çayırhan Termik Santralı ile halen EÜAŞ tarafından işletilen Afşin B Termik Santralında da özelleştirme öncesinde EÜAŞ tarafından önceki yönetmelik düzenlemelerine göre inşa edilmiş olan toz filtreleri ve baca gazı kükürt arıtma tesisleri mevcut olup, azot oksit arıtma tesisi ise mevcut değildir. Üstelik bu santrallarda, 31 Aralık 2019 öncesinde herhangi bir iyileştirme çalışması yapılmadığı da bilinmektedir. Gerekli toz filtrelerinin ve kükürt arıtma tesislerinin iyileştirilmesi ve azot oksit arıtma önlemlerinin alınması çalışmaları ile yapılacak yatırımların zaman alacağı ise açıktır.
Yener, yönetmelikteki sınır değerleri karşılayamadıkları açık olan bu santrallara geçici faaliyet belgesi verilmesinin nedenlerinin ilgili bakanlıklar tarafından açıklanmasını istedi.

çevre kömür özelleştirme birgün uygun karar yunus yol

 

Yorumlar

Yorumlar