Eskişehir ve Erzincan’a yaptırılan iki istasyon arasındaki maliyet farkı dudak uçuklattı!

Eskişehir ve Erzincan’a yaptırılan iki istasyon arasındaki maliyet farkı dudak uçuklattı!
10 Kasım 2017 12:17

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Erzincan’a ve Eskişehir’e yapılan iki kompresör istasyonu arasındaki 21.8 milyon dolarlık maliyet farkını TBMM gündemine taşıdı.

 

 
Gürer’in konuyla ilgili soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaklaşık 100 milyon lirayı bulan maliyet farkı için coğrafi şartlar, iklim koşulları, işin yapım süresi gibi unsurları gerekçe gösterdi.

 
CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Dünya Bankası kredisiyle finanse edilen Erzincan Doğalgaz Kompresör İstasyonu ile öz kaynaklarla karşılanan Eskişehir Doğalgaz Kompresör İstasyonu arasındaki maliyet farkını Meclis gündemine taşıdı.

 
Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği soru önergesinde “Dünya Bankası Kredisi ile finanse edilmesi tercih edilen ve 21.05.2010 tarihinde Dünya Bankası ihale prosedürüne göre ihale edilen Erzincan Kompresör İstasyonu yapım işi 04.04.2012 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve finansmanı öz kaynaklarla karşılanan Eskişehir Kompresör İstasyonu yapım işi sözleşme bedeli arasında Erzincan Kompresör İstasyonu yapım işi aleyhine % 37 oranında 21.8 milyon dolar maliyet farkı oluşması nedendir? Ayrıca kur farkı ve faizler ile Erzincan Kompresör İstasyonu yapım işinin finansmanından Dünya Bankasından kredi kullanımının BOTAŞ’a maliyeti ne kadardır? Bu konuda BOTAŞ ya da Bakanlık tarafından inceleme yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu konuda ne gibi yaptırımlar yapılmıştır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hazine Müsteşarlığının Koordinasyonunda, Dünya Bankası ile doğal gaz sektörünü geliştirme projesi çerçevesinde hazine garantisi altında 02.02.2006 tarihinde kredi anlaşması imzalandığını belirterek, “ Erzincan Doğal Gaz Kompresör İstasyonu Tedariki Ve Kurulumu İşi İhalesi söz konusu kredi anlaşmasında öngörülen ihale usul ve esasları uygulanarak sonuçlandırılmıştır” dedi.

 
Bakan Albayrak, “Rekabetin sağlanabilmesi için uluslararası firmaların da katılımına açık olarak gerçekleştirilen kompresör istasyonu ihalelerinin her birinin; yapıldığı dönemdeki uluslararası pazar şartları, yatırımın gerçekleştirileceği coğrafi şartlar, bölgenin ulaşılabilirliği, kaynaklara olan mesafesi, yöresel işgücü temin imkânı, iklim koşulları ve işin yapım süresi gibi unsurlar dikkate alınmak kaydıyla, kendine özgü koşulları içinde ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

 
Erzincan Kompresör İstasyonu Yapım İşi’nin süresinin 17 ay olduğu, Eskişehir Kompresör İstasyonu Yapım İşi süresinin ise 20 ay olduğunu ifade eden Bakan Albayrak “Yapım işi süreleri göz önüne alındığında; temin süresinin kısalması, aynı ölçekte iş için daha çok sayıda ekip çalışmasını gerektirmekte ve malın daha yüksek bedelle temin edilmesi ihtimalini ortaya çıkarmaktadır” şeklinde konuştu.

 
“Erzincan Kompresör İstasyonu, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Erzincan’a ve Erzurum’a yaklaşık 115 km uzaklıkta rakımı yüksek bir bölgede olduğundan nakliye, iş gücü, ekipman ve yapı malzemeleri (beton santrali vb) temini ve çalışma şartları daha zor olmaktadır” diyen Bakan Albayrak, “Eskişehir Kompresör İstasyonu ise Eskişehir İl sınırları içerisinde Şehir Merkezine oldukça yakın bir konumda olduğundan, nakliye, iş gücü temini, ekipman, yapı malzemeleri ve çalışma şartları daha kolaydır. Bununla birlikte, her kompresör istasyonunda inşa edilen lojman-misafirhane vb. yardımcı tesislerin sayıları ve özellikleri, tesis edilecek boru hattının çapı, kompresör istasyonu için temin ve tesisi gerekli boruların, vanaların vb. malzemelerin özellikleri ile yapılacak diğer işlerin de kapsamı birbirlerinden farklılık gösterebilmektedir” ifadesini kullandı.

 
Bakan Albayrak, açıklamasında şu bilgileri verdi:“Diğer taraftan bir kompresör istasyonu yapım işindeki en önemli temel girdi, kullanılacak olan turbo kompresör ünitesidir. Dünyada bu üniteleri üreten firmaların sayısı sınırlı olup, ihalede farklı üreticilerin turbo kompresör ünitelerinin teklif ediliyor olması, fiyatı etkileyen en önemli etkenlerden biridir.

 
Yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, herhangi bir kompresör istasyonu tesisinin inşa edileceği bölgenin coğrafi konumu, bölgenin ulaşılabilirliği, kaynaklara olan mesafesi, yöresel işgücü temin imkânı, iklim koşulları, bölgenin topografyası, işin yapım süresi, işin yapıldığı zaman dilimi, kullanılan makinelerin özellikleri ve ünite sayıları genel olarak maliyet üzerinde etkili olan parametrelerdir. Bu sebeple, her kompresör istasyonunda bahsedilen bu unsurlara bağlı olarak farklı fiyatlar oluşabilmektedir.

 
Bu kapsamda, bahsi geçen hususlarla ilgili, BOTAŞ Teftiş Kurulu Başkanlığınca 03.07.2013 tarih ve 2013.1.8 sayılı inceleme raporu hazırlanmış, 14.08.2013 tarih ve 05-24804 sayılı yazı ile Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur” açıklamasında bulundu.

 
GÜRER: ”BU KADAR FARK OLMAZ!”

 

 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, Eskişehir ve Erzincan illerine yapılan aynı ölçekteki iki Kompresör İstasyonu arasında 100 milyon liralık fark bulunmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Gürer, Enerji ev Tabii Kaynaklar Bakanlığınca açıklanan gerekçelerin de tatmin edici olmadığını vurgulayarak, işin yapım süresi, coğrafi şartlar ve iklim koşuları gibi parametrelerin bu kadar fark yaratmayacağını ifade etti.

 
SAYIŞTAY’IN TESTİP ETTİĞİ EKSİKLİKLERİN AKIBETİ NE OLDU?

 
CHP Milletvekili Gürer Eskişehir Kompresör İstasyonunun Geçici Kabul Tutanağını inceleyen Sayıştay Denetçilerinin ortaya çıkardığı bazı aksaklık ve eksikliklerin akıbetinin de açıklanması gerektiğini vurguladı. Gürer, 47 milyon 789 bin Euro bedel üzerinden yapılan tesisle ilgili ortaya çıkarılan eksikliklerin, yüklenici firma tarafından süresi içinde tamamlanmadığının tespit edildiği yönünde Sayıştay raporunun bulunduğunu ifade ederek, “Geçici kabul tutanağı ile ilgili eksiklikler, bu eksikliklerin tamamlanması için verilen Mayıs 2016 tarihine kadar tamamlanmamıştır. Bakanlıktan gelen yanıt tatmin edici değildir. Geçici kabul tutanaklarıyla ilgili eksikliklerin akıbetinin ne olduğu da açıklanmalıdır” diye konuştu.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar