Eli kanlı diktatörlerin tehditlerine muhalefet liderleri nasıl tepki vermeli

Eli kanlı diktatörlerin tehditlerine muhalefet liderleri nasıl tepki vermeli
19 Haziran 2017 08:50

Kuramsal olarak yazdığım bu düşüncelerimi, bir önceki ”Cellattan Adalet İstenmez” makalemin devamı olarak okumakta yarar var.

 

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

Bir önceki makalemde kısaca seçimle iktidara gelmiş cellat diktatörlerin demokratik yöntemlerden asla etkilenmediğini ve bu yolla onlardan adalet istenmeyeceğini, kanlı zulümlerine devam edeceklerini belirtmiştik.

 

 

Şunu da belirtmiştik ki, demokratik yöntemlerle eli kanlı cellat diktatörlerden adalet istemek onların kan içici zulümlerini her geçen gün artırır.

 

 

Çünkü demokratik yöntemler cellat diktatörlerce hiç etkisi olmayan edilgen(pasif) direnişlerdir.

 

 

Cellat diktatörler muhalefetin demokratik yöntemle hak arayışlarında faşizmin çıtasını biraz daha yükseltirler.

 

 

Demokratik sokak gösterileri yapmak, dağları aşarak adalet istiyoruz yürüyüşleri yapmak, duran adam eylemi yapmak ruh hastası cellat diktatörler için vız gelir tırıs gider, amiyane tabirle.

 

 

Ama yine de demokratik edilgen direnişlerden kan içici diktatörler kuşkulanmaz değillerdir.

 

 

Çünkü diktatörler paranoyak ruh hastalarıdır.

 

 

Demokratik edilgen direnişlerin bir gün şiddete ve kendilerine karşı etken sokak çatışmalarına dönüşeceğinden emin olamazlar.

 

 

Bu nedenle cellat diktatörler muhalefeti ve muhalefet liderini başta hapishane olmak üzere korku içeren her türlü işlemle tehdit ederler.

 

 

Diktatörlerin tehditleri karşısında bir muhalefet lideri nasıl davranmalıdır?

 

 

Önce bir hususu belirtelim, başlatılan bir demokratik eylem bir cellat diktatörün tehdidiyle yarım bırakıldığı taktirde ona karşı olan milyonlarca kitle iyice siner ve diktatörün kanlı zulümlerinde ilerleyişini kolaylaştırır.

 

 

Kitlelerin şöyle bir psikolojisi vardır:

 

 

Cellat diktatörlerin ülkesinde oluşturduğu adaletsizliğe, zulme, haksızlığa karşı direnen muhalefet liderinin kendisine yapılan tehditler karşısındaki direncine, yiğitliğine ve pervasızca karşı koyuşuna bakar.

 

 

Cellat diktatöre karşı olan milyonlarca kitle belli bir süre muhalefet liderinin direncini ve pervasızlığını izler.

 

 

Kitleler bir süreç sonunda buna lideri test etme süreci diyelim, muhalefet liderinin geri dönmez kararlılığına kanaat getirdiği anda mutlaka peşine takılır.

 

 

Bu bir.

 

 

İkincisine gelince, muhalefet lideri kendisini tehdit eden eli kanlı cellat diktatöre korktuğunu sinyalize eden, çekingen, ürkek yanıtlar vermemelidir.

 

 

Böyle bir durum cellat diktatörün iştahını kabartır ve tehditlerine devam ederek bir süre sonra önce muhalefet liderinin başka kurmaylarını, sonra da kendisini hukuk dışı olarak savcı ve yargıçlara talimat vererek kodese tıktıracağından kimsenin kuşkusu olmasın.

 

 

Bu risklerden kurtulmak için kendisini tehdit eden cellat diktatöre en az aynı dozajla hatta bir üst kademeden tehditle yanıt vermelidir.

 

 

İşte o zaman faşist diktatörde şafak atar, kendisi için tehlike sinyallerini alır.

 

 

Aksi olduğu taktirde başta muhalefet ve lideri ve daha sonra da toplum çok büyük zulümlere uğrar çünkü artık cellat diktatör çok büyük bir mesafe almıştır.

 

 

Cellat diktatörlerin en büyük korkuları kitlelerin sert ve önlenemez sokak dalgalanmalarıdır ve böyle bir şiddetli çıkışta kendilerinin ayaklar altında yok olacaklarından veya bir saatlik yargılanma sonunda ölüme mahkum edileceğinden çok korkarlar.

 

 

Kitle psikolojisinden çok iyi biliyoruz ki, kitleler asla akıllarıyla hareket etmezler, onları yönlendiren ve bir anda tüm bireylerine yayılan duygularıdır; zulme karşı ayaklanan kitleleri de kan dökmeden hiçbir kuvvetin veya kişiliğin içeriye alma gücü yoktur.

 

 

Bir amaç için bir araya gelmiş kitleler o kadar akılsızdır ki, içlerinde bulunan bilim ve kültür insanları bile bu akılsızlıktan payını alırlar.

 

 

Bir gün önce halkının başında zalim bir diktatör olan Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku, ertesi gün kitlelerin şiddetli sokak gösterileri sonucu bir saatlik yargılama sonucu karısı ile birlikte kurşuna dizilmişti.

 

 

Çavuşesku’ya ölümüne bağlı insan grupları da vecd halindeki isyankar kitleler ile birlikte bu cellat diktatöre küfrediyorlardı!

 

 

‘’Çobanı vurun, koyunlar dağılacaktır’’ stratejisi.

 

 

Çavuşesku’nun karısının vecd halindeki isyankar kitlelere ‘’Yapmayın, ben sizin annenizim…’’ yalvarmaları akıldan yoksun kitlelere asla etki etmemiştir.

 

 

Kitle Psikolojisi bilimine baktığımız zaman, kitlelerin akıl dışı vecd halindeki sert hareketliliği bakımından muhalefet her zaman cellat diktatörlere karşı galebe çalma üstünlüğü vardır.

 

 

Bilene, anlayana…

 

 

Kitleler siperlerdeki askerler gibidirler, komutanları düşmana karşı hücuma geçtiğinde mutlak vecd halinde onlar da hücum eder.

 

 

Kuramsal(teorik) olarak kaleme aldığım bu düşüncelerimin kanıtları günümüze kadar uzanan son yüz yılda gelişen toplumsal olaylarda ispatlanabilir olabileceğine kanaat getiriyorum.

 

 

İbrahim ÖZDOĞAN Twitter

 

 

Yorumlar

Yorumlar


Yazarın Son Yazıları:
Türk ordusunu taammüden mahvetti
Tayyip Erdoğan’a karşı tüm muhalefet partileri ortak demokratik milli mücadele başlatmalıdır
Fetö teröristlerine af isteyen ya gafil ya hain ya da kaset korkusu olan şerefsizlerdir!