Didim’deki balık çiftliği projesi Meclis’e taşındı!

Didim’deki balık çiftliği projesi Meclis’e taşındı!
22 Temmuz 2019 10:34

TBMM Adalet Komisyonu üyesi CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Didim’de kurulması planlanan balık çiftliklerini Meclis’e taşıdı. Balık çiftliklerinin insan sağlığında ve kuruldukları bölgede olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirten Bülbül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Balık çiftlikleri ve TDİOSB’nin kurulacak bölgeye vereceği zararları ile alakalı bir ön araştırma çalışması yapılmış mıdır?” diye sordu.

 

 

Bülbül’ün verdiği soru önergesi şöyle:

 

 

Türkiye’nin en güzel denizlerinden ve en temiz havalarından birine sahip olan Aydın’ın Didim İlçesinin Tavşanburnu Mevkiinde Tarım ve Orman Bakanlığının teşviki ile balık çiftliklerinin kurulması planlanmaktadır.

 
Biyogüvenlik kanunu gereği GDO’lu hayvan yemlerinin serbest bırakılması ile beraber balık çiftliklerinde de GDO’lu yem kullanıldığı, çiftliklerinde ‘Yıllık üretimi Bin Ton dan daha düşük olan işletmelerde ÇED raporu aranmaz‘ maddesi çerçevesinde işletmecilerin üretim kapasitesini bin tondan daha düşük göstererek ÇED raporuna gerek olmadan ruhsat aldıkları bilinmektedir. Bu işletmelerin insan sağlığı başta olmak üzere kurulduğu bölgelerde pek çok olumsuz sonuç doğurmaktadır. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) yaptığı bir araştırmaya göre 200 bin balık kapasiteli bir balık çiftliğinin oluşturacağı kirlilik yaklaşık 20 bin nüfuslu, 150 bin ton su ürünleri yetiştiren bir tesisin oluşturacağı kirlilik etkisi ise 9 milyon nüfuslu bir kentin çevreye etkisi eşit olduğu ifade edilmiştir.

 
Bu bağlamda;

 
1-Balık çiftlikleri ve TDİOSB’nin kurulacak bölgeye vereceği zararları ile alakalı bir ön araştırma çalışması yapılmış mıdır? Kurulması planlanan işletmeler arası uzaklık, kıyıya olan uzaklığı, plaj ve arkeolojik alanlara olan uzaklığı ile ilgili kriterler göz önünde bulundurulmuş mudur?
2- Balık çiftlikleri ve TDİOSB’nin kurulumu ile ne hedeflenmektedir? Hedeflenen kazanımlarla, turizm sektöründeki verilecek zararlar hesaplanmış mıdır?
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı’ dan balık çiftlikleri ve TDİOSB’nin kurulması planlanan yerin çevresinde teşvik belgesi verilip, turizm tesisi yapılmasına izin verilen yerler var mıdır?
4- GDO’lu yem kullanımının ekolojik dengeye vereceği zarar hesaplanmış mıdır?
5- Bölgede kurulacak işletmeler için alınmış bir ÇED raporu var mıdır?
6- Bin Ton üretim kapasitesi altındaki tesislerde ÇED raporu aranmamasının sebebi nedir? ÇED raporundan muaf olmak için farklı şirketler kurarak, aynı çatı altında faaliyet gösteren işletmeler için ne gibi önlemler alınmaktadır?
7- Bölgede kurulması planlanan çiftlikte hangi tür balık üretimi yapılacaktır?

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar