CHP’li Sağlar: Meclis Başkanlığı tarafından soru önergelerine sansür uygulanıyor

CHP’li Sağlar: Meclis Başkanlığı tarafından soru önergelerine sansür uygulanıyor
28 Şubat 2018 11:15

Sağlar: “TBMM Başkanı’nın görevi, hükümeti zora sokabileceğini düşündüğü soruları sübjektif yorumlarla sansürlemek değil, Anayasa hükümlerini olması gerektiği gibi uygulayarak hem Yüce Meclis’in yasama işlevini yerine getirmesini sağlamak, hem de milletvekillerinin anayasada açıkça tanımlanmış olan bilgi edinme ve denetim haklarını kullanmasını temin etmektir. TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı, bu antidemokratik ve totaliter uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum.”

 

 

 

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın yazılı açıklaması şöyle:

 

Bilindiği gibi yazılı ve sözlü soru önergeleri, Anayasamıza göre “Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları” arasındadır ve milletvekilleri soru önergesi, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanmaktadır.

Ancak muhalefet milletvekilleri tarafından hazırlanan soru önergeleri, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından çeşitli gerekçelerle işleme konulmayarak iade edilmektedir.

Örneğin 25 Ocak 2018 tarihinde sorduğum “Bilal Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kumanda merkezine giderek operasyonu takip etmesinin “Fiili Saltanat” uygulamasının bir parçası olup olmadığı” sorusu, “istişare amaçlı konular içeren soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği” gerekçesiyle reddedilmiştir. Aynı şekilde, “bu gayri ciddi uygulamaların, geçmiş hükümetleriniz döneminde ortaya çıkmış olan “Kozmik Oda” skandalı gibi bir sonuç ortaya çıkarması durumuna karşılık nasıl bir tedbir alıyorsunuz” şeklindeki soru da, yine aynı gerekçeyle sansürlenmeye çalışılmıştır.

TBMM İçtüzüğü’nün sübjektif bir şekilde yorumlanarak soruların yanıtlanmadan iade edilmesi, milletvekillerinin sahip olduğu anayasal denetleme yetkisinin ve hakkının kullanılmasını engellemektedir. Soru önergelerinin bu şekilde reddedilmesi ayrıca apaçık bir sansür mekanizmasıdır. Milletvekili haklarının TBMM Başkanlığı tarafından bu şekilde kısıtlanıyor olması kabul edilemez.

TBMM Başkanı’nın görevi, hükümeti zora sokabileceğini düşündüğü soruları sübjektif yorumlarla sansürlemek değil, Anayasa hükümlerini olması gerektiği gibi uygulayarak hem Yüce Meclis’in yasama işlevini yerine getirmesini sağlamak, hem de milletvekillerinin anayasada açıkça tanımlanmış olan bilgi edinme ve denetim haklarını kullanmasını temin etmektir.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı, bu antidemokratik ve totaliter uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye ve iktidara değil Yüce Meclis’e hizmet eden bir Meclis Başkanı olarak davranmaya davet ediyorum.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar