‘Arsa teşvik bedelindeki yetki karmaşası sanayiciyi mağdur etti’

‘Arsa teşvik bedelindeki yetki karmaşası sanayiciyi mağdur etti’
7 Ocak 2018 21:32

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, OSB’de devlet tarafından ödeneceği belirtilen arsa bedellerinin 10 yıldır ödenmemiş olmasının yarattığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı.

 

 

 

Ömer Fetih Gürer’in soru önergesine yanıt veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hazineden böyle bir ödeme yapılamayacağını, yetkinin Ekonomi Bakanlığında olduğunu açıkladı.

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2004 yılında yürürlüğe giren Teşvik Kanunu kapsamında, OSB’de yatırım yapan kuruluşlara teşvik amacıyla 2010 yılına kadar bedelsiz arsa tahsisi yapıldığını, ancak 30 milyon lirayı bulan arsa bedellerin devlet tarafından OSB’ye ödenmediğini belirtti.

 

 

Ömer Fethi Gürer, “Sanayicilerinden toplanan katılım payı ile her türlü alt yapı ve üstyapı hizmetleri kıt kaynakları ile kamuya yük olmadan gerçekleştiren Niğde OSB alt yapı yatırımlarının büyük bir kısmı teşvik mevzuatının yürürlüğe girmesinden önce, adına arsa tahsisi yapılmış olan firmaların ödediği katılma payları ile yapılmıştır. Niğde OSB’de 5084/5350 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun kapsamında 710.209.24 metrekare (18 parsel) bedelsiz arsa tahsisi yapılmış, 19.404.61 metrekare (2parsel) bedelli aynı kanun kapsamında bedelsiz tahsise dönüştürmüştür” dedi.

 

 

Gürer, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Bugüne kadar ilgili kurumlar tarafından Niğde OSB’ye mevzuat kapsamında bir ödeme yapılmış mıdır?

 

 

Tahsis edilen sanayi parsellerinin tahsis tarihinde değeri yaklaşık 7.000.000.00 TL bugünkü satış fiyatı ise yaklaşık 30.000.000.00 TL’dir. Arsa bedeli ödemesi ne zaman yapılacaktır?

 

 

Başbakan olarak Niğde ziyaretinde sorunun kısa sürede çözüleceğini ifade etmiştiniz. Yaklaşık beş ay geçti, çözüm ne zaman gerçekleşecektir. Niğde OSB mağduriyetinin giderilmesi düşünülmekte midir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yanıt verdi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “5084 sayılı Kanunun” Geçici l’inci maddesinin 3’üncü fıkrası ile “OSB’lerde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde yer alan düzenlemelerin yanı sıra Maliye Bakanlığı, Bakanlığımız ve Hazine Müsteşarlığı arasında müştereken imzalanan “OSB’lerde Tahsis Edilen Parsel Bedellerinin Hazinece Ödenmesine İlişkin Protokolün 5’inci maddesinde detaylandırılmıştır” açıklamasında bulundu. “Söz konusu protokol çerçevesinde; bir OSB’nin başvurusu üzerine hesaplanan ve Bakanlıkça da uygun görülen bedellerin, bu amaçla tertip edilen ödenekten ilgili OSB’ye bütçe imkânları dâhilinde ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenecektir” ifadelerini kullanan Bakan Özlü, “Dolayısıyla, bu kapsamdaki bir OSB’nin başvurusu üzerine hesaplanacak bedellerin Müsteşarlık tarafından ödenip ödenemeyeceğine ilişkin olarak 14/10/2010, 08/12/2010 ve 22/01/2013 tarihli yazılarımızla kendilerine görüş sorulmuştur” dedi.

 

 

Bakan Özlü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ancak Hazine Müsteşarlığından alınan 09/04/2013 tarihli ve 5819 sayılı cevabi yazıda, özet olarak; “OSB’ler tarafından bedelsiz olarak tahsis edilen parsel bedellerinin ödenmesinde ilgili kurumun Hazine Müsteşarlığı olmadığı”, “… halihazırda söz konusu ödemelerin, 637 sayılı KHK ile Ekonomi Bakanlığına devredilen Yabancı Sermaye ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı”, ve “637 sayılı KHK gereğince Ekonomi Bakanlığının görev alanına giren bir konuda Hazine Müsteşarlığınca ödeme yapılmasının uygun olmayacağı” belirtilmiştir. Bu itibarla, bahse konu ödeme işlemi henüz gerçekleştirilememiştir.”

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu, “Hükümet, kendi çıkardığı yasa, yönetmelik ve kanunlara uymuyor. Teşvik adı altında çıkan yasa kapsamında, aralarında Niğde’nin de bulunduğu pek çok OSB’de yatırım yapanlara arsa bedellerinin devlet tarafından ödenmesini öngörüyor. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen devlet, yatırımcının arsa bedelini OSB’ye ödemiyor.

 

 

Başbakan Binali Yıldırım’ın Niğde’yi ziyareti sırasında arsa bedellerinin ödeneceği yönündeki açıklamalarının üzerinden aylar geçmesine rağmen halen ödeme yapılmadı. Başbakanın ödenecek dediği arsa bedeli için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ödemeler için yetkinin Ekonomi Bakanlığında olduğundan dolayı henüz ödeme yapılmadığını söylüyor. Yetki hangi bakanlıktaysa o bakanlığın bir an önce harekete geçerek, bu sorununu bir an önce çözülmesi gerekiyor..

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar