Gaz Jeneratörü Çeşitleri

Gaz Jeneratörü Çeşitleri
24 Kasım 2020 11:57

Gaz jeneratörü güç üretimi için kullanılan sanayi ürünüdür. Gaz yakıtlarının kullanımı, alanına göre çeşitlilik gösterir. Biyogaz, doğalgaz, LPG, sentez gazı, piroliz gazı, kaya gazı ve maden gazları bu yelpazenin içerisinde yer alan gaz türleridir. Gaz jeneratörü kaliteli anlamına gelebilmek için en üst seviyede çalışma güvenliği, maksimum tasarruf, son gaz kontrolü hassas ölçümü gibi unsurları yerine getirebilmelidir. İzolasyonu verimli kullanması gerekir çünkü düşük enerji üretimi ve kısa sürede ısınması ile kolay bakım gereksinimlerine sahiptir.

Jeneratör Tipleri

Gaz jeneratörü kullanım amacı ve gereksinimlere göre farklı tipler içerir. Bunlardan biri endotermik gaz jeneratörüdür. Endotermik gaz, temasta bulunduğu tüm yüzeylerde oksidasyonu tersine çeviren veya tamamen engelleyen bir gaz türüdür. Bu gaz, kontrollü bir ortamda eksik yanmanın bir sonucudur. Hidrojen gazı, nitrojen gazı ve karbon monoksit örnek olarak gösterilebilir. Hidrojen ve karbon monoksit indirgeyici maddeler olarak bilinir, birlikte çalışmalarının nedeni yüzeyleri oksidasyondan korumaktır.

Endotermik gazın kullanım amacı genel olarak gazla karbonlama ve karbonitrürleme için taşıyıcı gaz olarak kullanılır. Endotermik reaksiyon oluşturmak amacıyla ısı sağlamak üzere bir endotermik gaz jeneratörü kullanılabilir. Diğer bir jeneratör türü ekzotermik gaz jeneretörüdür. Termodinamikte ekzotermik kelimesi ısı formunda bir enerji veren işlem olarak tanımlanır. Ekzotermik bir işlemin tam tersi, ısı formunda enerji alan endotermik bir işlemdir. Isıveren işlemler; yağmurun buharda yoğunlaşması, yanma, suyun güçlü asitlerle karıştırılması ve nükleer füzyon olarak tanımlanabilir. Sistem Teknik’in cihaz için belirttiği özellikler; basit yapılı olması ve bakıma az-kolay gereksinim duyması, izolasyonu verimli kullanması sayesinde enerji tüketimini en alt seviyeye çekmesi, ısınma süresinin kısa olması, kolay çıkış kontrolü sağlaması, soğutma suyu tüketimini düşük seviyede tutması şeklinde sıralanabilir.

Yorumlar

Yorumlar