Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5

Ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5
31 Temmuz 2022 16:43

Metropoll Araştırma’nın temmuz ayı anketinde ekonomi yöntemini başarısız bulanların oranı yüzde 75.5 olarak ölçüldü.

 
Metropoll şirketinin ‘Türkiye’nin Nabzı’ temmuz ayı araştırması yayımlandı.

 
Araştırmaya göre, ülke genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında toplam 2091 kişi ile yapıldı.
Araştırma; 0.95 güven sınırları içinde +/-2.10 hata payı ile CATI (bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.

 
Ankete göre, ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 22.5 olurken, kötü idare edildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 75.5 olarak ölçüldü.