CHP’li Özer: Yargı paketi AKP’nin siyasi manevrası!

CHP’li Özer: Yargı paketi AKP’nin siyasi manevrası!
2 Mart 2024 09:05

CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, 8. yargı paketinin siyasi manevradan ibaret olduğunu söyledi.

 

 

Kamuoyunda 8. Yargı paketi olarak bilinen ve birçok kanunda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili muhalefet sert eleştiriler yapıyor. CHP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Turan Taşkın Özer, kanun teklifinin gayri ciddi hazırlandığını belirterek, bundan önce gelen yapılan 7 yargı paketini değerlendirdi. Özer, “7 yargı paketinde toplam 51 Kanun ile 313 maddede değişiklik yapılmıştı. Bu teklifin de kanunlaşmasıyla birlikte toplam 56 kanunda 381 madde değişikliği yapılmış olacak. Yapılan yüzlerce düzenleme, ne ülkedeki hukuk sisteminde gerçekçi bir düzelmeye, ne adalete olan güveni arttırmaya ne de siyasetin hukuk düzeni üzerindeki vesayetini kaldırmaya yönelik bir durum söz konusu. Kanunlar, zamanının ruhuna ve toplumun ihtiyaçlarına uydurma adı altında AKP’nin siyasi manevralarının deneme tahtası haline geldi” dedi.

 
“Anayasa’ya rağmen…”
Anayasa Mahkemesi’nin iptal hükümlerine uygun kanun düzenlemesi yapıldığı iddiasıyla hazırlanan teklifin, pek çok maddesinde başkaca Anayasal hakların ihlal edildiğini hatırlatan Özer, şu örnekleri verdi:

“Terörle Mücadele Kanunundaki değişiklik, müstakil suç düzenlemesinde, kanunilik ve belirlilik ilkesine aykırı. Türk Ceza Kanunundaki değişiklikle örgüt adına kavramının ne olduğu ve alanı belli değil. Hükmün Açıklanmasının geri bırakılması konusundaki değişiklikle, hüküm olmadan müsadere kararının infaz edilmesi kanun koyucu olarak kanuna karşı hile. Şirketlere atanan kayyumları, hukuki, idari, mali, cezai sorumluluktan muaf tutan değişiklik, Türk hukukunda tarihte görülmemiş bir mutlak sorumsuzluk demek, bu Cumhurbaşkanında bile yok. Kişisel Verilerin Korunması Kanundaki değişiklik, fişlemenin yasal zeminini oluşturuyor.”

 

 

Erdoğan konuştu, 2 saat sonra teklif geldi: Titizlikle çalışıldığı ve hazırlandığı söylenen bu teklif gayriciddidir
CHP’li Özer, Plan ve Bütçe Komisyonunda olması gereken emekliye ikramiye teklifinin, Erdoğan’ın Ordu konuşmasından iki saat sonra gönderilen kanun teklifinde yer almasıyla ilgili de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yüklendi. Bunun “yasama kurnazlığı” olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:

“Titizlikle çalışıldığı ve hazırlandığı söylenen bu teklif gayriciddidir. Kanun yapma tekniğinden uzaktır. Meclis’in itibarını ve saygınlığını zedelemiştir. İktidar partisinin gelenek haline getirdiği yasama kurnazlığıdır. Ciddiyetten o kadar uzak ki, asıl olarak Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülmesi gereken emekliye verilecek ikramiye konusu bile bu teklifte. Bütçeci miyiz hukukçu mu belli değil! Oysa Adalet Bakanı, teklifle ilgili titizlikle çalıştıklarını söylüyordu. Genel Başkanının sözü üzerine söz söyleyemiyor anlaşılan. Ama bu ülkenin Adalet Bakanı olarak makamının bir ağırlığı ve sorumluluğu olduğunu unutmamalı.”

 

“Hukuksuzluk rejimin son örneği İliç”
Özer, Erzincan İliç’teki maden faciasına da değindi. “Bu teklifin neden bir reform olmadığının, iktidarın nasıl hukuksuzluk ve kanunsuzluk rejimine geçtiğinin son örneği İliç’tir” dedi.

“Emirlerindeki savcılar, bu facianın asli sorumlusunun sadece maden şirketinde çalışan 6 mühendis olduğunu söyledi. Peki patronun sorumluluğu nerede? ÇED raporunu ve kapasite artırımını onaylayarak bu madeni patlamaya hazır saatli bomba haline getiren kamu görevlilerinin bu soruşturmada neden yeri yok? Amansız bir kar ve rant hırsıyla kamu-patron ortaklığı kuranlar kusursuz, yalnızca 6 mühendis kusurlu öyle mi? Yürürlükteki kanunları doğru uygulamaktan aciz bir yargıya, reform adı altında yeni kanunlar ihdas etmeninin ne anlamı var? AKP’nin adalet dediği izledikleri siyasetin ve rant kapılarının eşiğine kadar. Rant sağlayan bir iş adamınız için eski bir içişleri bakanı, ‘sana kimse bir şey yapamaz, senin önüne yatarım’ demişti. Şimdi, Anagold Maden Şirketi sahiplerinin önüne kim yatıyorsa gitsin, göçük altında kalan 9 işçinin ailesine anlatsın ülkedeki yargıyı, yargı reformlarını. Demem o ki, istedikleri kadar reformdan bahsetsinler, istediğiniz kadar “torba kanun” teklifleri getirsinler, gerçek sorumlular korunup kollandıkça, yargıdaki siyasi vesayet sürdükçe, ülkede hukuk hüküm sürmeyecek.”