CHP’li Gök: Tarım ve Orman Bakanlığı, ÇAYKUR’la ilgili özelleştirme iddialarını yalanlamıyor!

CHP’li Gök: Tarım ve Orman Bakanlığı, ÇAYKUR’la ilgili özelleştirme iddialarını yalanlamıyor!
31 Ekim 2021 13:55

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 3 Haziran 2021 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Çaykur’un Varlık Fonu’na devredildiği 2017 yılından beri sürekli zarar ettiğini ifade ederek, 2020 yılı sonu itibariyle Kuruluşun borçlarının 4 milyar 240 milyon liraya ulaştığını belirtti.

 

 

 

 

Büyük önem taşıyan tarımsal ürünlerimizden biri olan çayın işlenmesi ve değerlendirilmesinde en büyük paya sahip olan Çaykur’un iyi yönetilmediğinin altını çizen Gök, kuruluşun özelleştirilmesine zemin hazırlanması amacıyla zarar ettirildiğine yönelik iddiaların kamuoyunu rahatsız ettiğini vurguladı.

 

 

Önergede Çaykur’un 2015 – 2020 yılları arasındaki gelirleri ve giderlerine ilişkin sorular yöneltilmiş, Kuruluşun yeniden karlılığa geçirilmesine yönelik yol haritası sorgulandı
22 Ekim 2021 tarihinde önergeyi cevaplayan Bakanlık, Kuruluşun mali durumuna ilişkin soruları yanıtlamamış, önerge kapsamındaki 6 soruyu içeriğinde somut herhangi bir bilgi bulunmayan 2 cümle ile geçiştirdi.

 

Levent Gök, “Çaykur’un çay üreticilerimizi mağdur etmemek için ödemelerini zamanında yaptığını ifade eden Bakanlık, Kuruluşun görev ve faaliyetlerinin çerçevesini çizen bir ifade kullanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı Çaykur’un neden ve nasıl zarar ettiğini bilmemektedir veya Kuruluşun içine düştüğü çıkmazı gizlemeye çalışmaktadır. Kurumun kasten zarar ettirildiğine ilişkin iddiaları yalanlamayan Bakanlık bir kamu iktisadi teşebbüsü ve halkımızın emaneti olan Çaykur’a sahip çıkmak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

 

 
Gök, önergesinde şunları kaydetti:

 

Varlık Fonuna devredildiği 2017 yılı itibariyle sürekli zarar eden ve kredi borçları her geçen gün büyümekte olan Çaykur’un borçları 1 yılda 690 milyon TL artmıştır. Ülkemizde üretilen yaş çayın her yıl yüzde 50-55’ini satın alan, yurtiçi kuru çay piyasasındaki pazar payı yüzde 45 ila 50 olan Çaykur’un 2020 yılı sonu itibariyle toplam borçları 4 milyar 240 milyon liraya ulaşmıştır. Bankalardan aldığı kredileri ödeyemeyen kuruluşun finansman giderleri ile birlikte ticari borçları da her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de üretilen stratejik tarımsal ürünlerden bir tanesi olan çayın işlenmesi ve değerlendirilmesinde en büyük paya sahip olan kuruluşumuz kötü yönetilmektedir. Çaykur’un özelleştirilmesi için zemin hazırlanması amacıyla kasten zarar ettirildiğine yönelik iddialar kamuoyunun tepkisini çekmekte, Çaykur’un yeniden çay üreticilerimize ve yurttaşlarımız için kazanç getiren, ülke ekonomisine katkı sağlayan bir kuruluşa dönüştürülmesi için somut adımlar atılması beklenmektedir.

 
Bu bilgiler ışığında:

 
1. Çaykur’un Varlık Fonuna devredildiği 2017 yılından itibaren her yıl zarar etmesinin sebeplerini açıklar mısınız?
2. Çaykur’un özelleştirilmesi için uygun zemin hazırlanması amacıyla kasten zarar ettirildiğine yönelik iddialara ilişkin Çaykur veya Bakanlığınızca herhangi bir açıklama yapılacak mıdır?
3. 2020 sonu itibariyle toplam borçları 4 milyar 240 milyon liraya ulaşan Çaykur’un yeniden karlılığa geçirilmesi için hangi adımlar atılacaktır?
4. 2015 – 2020 döneminde Çaykur’un ticari ve finansal faaliyetler aracılığı ile elde gelirleri yıllık temelde açıklar mısınız?
5. 2015 – 2020 dönemde Çaykur’un ticari faaliyetler için yaptığı harcama kalemlerini yıllık temelde açıklar mısınız?
6. 2015 – 2020 döneminde Çaykur’un bankalardan aldığı kredileri ve bu kaynakların harcandığı kalemleri yıllık temelde açıklar mısınız?