CHP’li Gök: Öğrencilerin yıllarca verdiği emek yok sayıldı!

CHP’li Gök: Öğrencilerin yıllarca verdiği emek yok sayıldı!
4 Haziran 2021 09:36

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök 2 Nisan 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) dil bilgisi konularını kapsayıp kapsamadığına ilişkin Bakanlık ve Ziya Selçuk tarafından yapılan çelişkili açıklamaların velileri ve öğrencilerimizi bir karmaşaya ittiğini ifade ederek, önergenin verildiği tarihte yapılmasına 2 ay kalmış olan LGS’nin konu kapsamının bu tarihe kadar açıklanmamasının sebeplerine ilişkin sorular yöneltti.

 

 
Soru önergesinin verilişinden 2 ay sonra, 31 Mayıs 2021’de yani sınav tarihinden 6 gün önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen cevapta “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”da aday öğrencilerimizin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamaların 5 Nisan 2021 tarihinde Bakanlığın ilgili internet sayfasında yayımlandığı bildirildi.

 

 

Gök , “6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan LGS’ye girecek aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamaların sınavdan yalnızca 2 ay önce açıklanmış olması başlı başına bir skandaldır. Soru önergesine konu olmasına rağmen sözü geçen açıklama öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın 10 gün arayla sınava ilişkin çelişkili açıklamalar yapmış olmasının sebeplerine ilişkin cevap verilmemiş, Bakanlık sınavda çıkacak konulardaki belirsizlik sebebiyle öğrencilerimizin yaşadığı kaosun sorumluluğunu üstlenmemiştir. Sınava sadece 6 gün kala verilen cevap Bakanlığın skandalı geçiştirme isteğini gözler önüne sermektedir.” dedi.
“1 milyondan fazla çocuğumuzun geleceğini doğrudan etkileyecek bu sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı’nın sorumsuz ve ikircikli tutumu devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.”  diyen CHP’li Gök, “Yüzbinlerce öğrencimizin ve ailelerinin yıllarca başarı için çaba sarf ettiği bir sınavın kapsamının sınava 2 ay kala netleştirilmiş olması milyonlarca yurttaşımızın emeklerinin görmezden gelinmesi anlamına gelmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı ciddiyetsiz tavrıyla ülkemizin geleceğini dinamitlemekte, çocuklarımızın ve ailelerinin gelecek kaygıları her geçen gün derinleşmektedir.” ifadelerini kullandı

 

 

Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları kaydetti:

 

 

Liseye Giriş Sınavı’nın(LGS) dil bilgisi konularını kapsayıp kapmayacağına ilişkin öğrenci velileri tarafından sorulan sorulara Milli Eğitim Bakanlığı 10 gün arayla birbirine aykırı cevaplar vermiştir. 9 Mart 2021 tarihinde CİMER üzerinden sorulan sorunun cevabında öğrencilerin bütün müfredattan sorumlu olduğunu açıklayan Bakanlık, 19 Mart’ta verdiği cevapta ise “Bu sene mahsus olmak üzere Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumları’na ilişkin Merkezi Sınavda dil bilgisi kazanımlarına yönelik soru sorulmayacaktır.” ifadelerini kullanmıştır. Aynı süre zarfında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS’ye ilişkin “Bu yıl Türkçe’de dil bilgisi sorusu sorulmayacak. Sınavda muhakeme ve tahlili ölçmeye yönelik sorular olacak.” şeklindeki açıklamalarını onaylayan ve yalanlayan iki ayrı açıklama yapılması bütün velilerimizi ve öğrencilerimizi karmaşaya itmiştir. Mağdur veliler ve öğrenciler halen LGS’nin konu kapsamı tartışmalarına son verecek resmî açıklamaların yayınlanmasını beklemektedir. 10 gün arayla yapılan çelişkili açıklamalar öğrencilerimizin çalışma düzenlerini ve disiplinlerini altüst etmiş, kamuoyunda Millî Eğitim Bakanlığı’na karşı güvensizlik oluşturmuştur.

 

 
Bu bilgiler ışığında:

 
1. Yapılmasına 3 aydan az süre kalmışken LGS sınavının kapsadığı konulara ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 10 gün içerisinde tamamen birbirine zıt iki ayrı cevap verilmesinin sebeplerini açıklar mısınız?
2. LGS kapsam ve içeriğinin sınavın yapılmasına 3 ay kala halen netleşmemesinin sebepleri nelerdir? Eğitim yılı süresince çalışma düzenini dil bilgisi konularının sınavda çıkacağı bilgisi ışığında oluşturan öğrencilerimizin emeklerinin heba edilmesinin sebeplerini açıklar mısınız?
3. Bu yıl yapılacak olan LGS’nin içerik ve kapsamının belirlenme tarihini ve kriterlerini açıklar mısınız?
4. Bu yıl gerçekleştirilecek LGS’nin kapsam ve içeriğine ilişkin bir kılavuz yayınlanması düşünülmekte midir? Sınava ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir rehberin gelinen tarihe kadar yayınlanmamasının sebeplerini açıklar mısınız?
5. Önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek merkezi sınavların içerik ve kapsamlarının sınav tarihlerinden ne kadar süre önce kesinleştirilerek kamuoyuna açıklanması planlanmaktadır?