CHP’li Durmaz: Son on yılda en az 616 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!

CHP’li Durmaz: Son on yılda en az 616 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!
11 Haziran 2023 10:27

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz 12 Haziran Çocuk İşçilikle Mücadele Gününde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Durmaz önergesinde, ülkemizdeki çocuk işçiliğin gerçek boyutlarının ortaya çıkarılması ve çocukların korunması için acil eylem planı oluşturulmasını isteyerek bakanlığa çağrıda bulundu.

 

 

Artan Yoksulluğun Sonucu; Çocuk İşçilik

 

 

Artan yoksulluk, ekonomik kriz ve denetimsizliğin çocuk işçiliğin artmasında etkili olduğunu vurgulayan Durmaz; “ çocuklar eğitim, sağlık ve güvenli bir çevrede büyüme hakkından mahrum ediliyor. Ülkemizdeki yoksulluğun en ağır bedelini ne yazık ki onlar ödüyor.

Çocukların korunması, ağır ve zarar verici işlerde çalıştırılmaması, eğitim hakkından yoksun bırakılmaması ve çocuk işçiliğin önlenmesi için acil ve kapsamlı bir eylem planı oluşturmaya ihtiyaç duyulmaktadır. “ dedi.

 

 

Çocuk İşgücü İstatistikleri Gerçeği Yansıtmıyor!

 

 

Ülkemizdeki çocuk işgücüne yönelik istatistiklerin gerçeği yansıtmadığına vurgu yapan Durmaz, “TUİK’e göre 720 bin olan çocuk işçi sayısı, eğitimdeki stajyer, çırak vs. gibi yöntemlerle çalıştırılan çocuklar, kayıt dışı çalışma ve mevsimlik tarımda çalışan çocuklar ve son dönemlerdeki artan yoksulluk etkisiyle 2 milyonu aşmıştır. “ dedi.

 

 

Çocuklar Eğitim Hakkını Alamıyor!

 

 

MEB’in 2022 yılı istatistiklerine dayanarak eğitimden mahrum bırakılan çocukları hatırlatan Durmaz, çocuk işçi sayısının tespit edilerek, okula gitmeyen çocukların yeniden eğitim hakkına kavuşturulması gerektiğini söyledi ve önergesinde okulda olmayan 3, 5 milyona yakın çocuğun işçi olarak çalışıp, çalışmadığını sordu.

 

 

Son On Yılda En Az 616 Çocuk İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirdi!

 

 

Durmaz çalışırken yaşamını yitiren çocukları hatırlatarak; “çocuklar artan yoksulluk ve denetimsizlik sonucu eğitimden, güvenli ve sağlıklı yaşama hakkından koparılıyor ve iş gücüne katılmaya adeta zorlanıyor. Çocukları ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıran, eğitim hakkını elinden alan her türlü politikaya son verilmeli, yasal düzenlemeler ve caydırıcı cezalarla önlem alınmalıdır. “ dedi.

 

 

Durmaz’dan Bakan Işıkhan’a çağrı!

 

 

“ILO ve UNICEF gibi kurumların çocuk işçilikle mücadele deneyimleri ve projeleri de ortak çalışma anlayışıyla değerlendirilmelidir.

Ekonomik kriz sürecinde artan işsizlik ve yoksulluk koşullarını göz önünde bulundurarak, çocuk emeği sömürüsünün giderilmesi, bu alanda denetimlerin arttırılması ve çocuk işçiliğini önleyecek yasal çerçevenin daha net belirlenmeli için eylem planının acilen hayata geçirilmelidir. “