CHP, depremde sorumluluğu olanların peşinde!

CHP, depremde sorumluluğu olanların peşinde!
30 Ağustos 2023 11:14

Hatay Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Servet Mullaoğlu, depremleri önlemenin mümkün olmadığını ancak alınacak önlemlerle yaşanacak can ve mal kaybının en aza indirilebileceğini belirterek, kamuda ve müteahhitler arasında sorumlu olanların hesap vermeleri gerektiğini ifade etti.

 
Hatay Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Servet Mullaoğlu, depremler öncesi alınmayan önlemlerin her kurum ve kuruluş için ciddi sorumluluklar doğurduğunu ve depremler sonrası yıkılan binalarda ölüm ya da yaralanma varsa ve bina usulüne uygun yapılmamışsa sorumlu olanların taksirle öldürme ve yaralama suçu işlemiş sayılacaklarını söyledi.

 

 

TBMM Başkanlığı aracılığı ile Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ’a yazılı olarak bazı sorular yönelten Mullaoğlu, ülkemizde yaşanan her deprem sonrası gerek güvenli yapıların gerekse deprem öncesi alınabilecek önlemlerin sürekli tartışıldığını fakat doğru ve kalıcı adımların bir türlü atılmadığını belirtti.

 

 

Mullaoğlu, depremler sonrası binalardan alınan karot örneklerinde yönetmelik gereği 25 megapascal olması gereken beton dayanımı değerinin altında çıkan binaların yapımından sorumlu olanlar için Bakanlıkça ne gibi adli işlemler yapıldığını ve sorumluların adil bir şekilde yargılanmaları için gerekli hassasiyetin gösterilip gösterilmediğini sordu.

 

 

Depremlerde eski yapılardan daha çok yeni yapıların yıkılmış olmasının, denetimsiz, afet koşullarına uymayan, rant hırsı ile yapılmış yapılar olduğunu açıkça gösterdiğini belirten Mullaoğlu, konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ’a aşağıdaki soruları yöneltti.

 

 

Depremler sonrası kurallara uymadıkları için can kaybı ve yaralamalara neden olan yapı sorumlularından gözaltına alınan ve tutuklanan kişi sayısı kaçtır?
İdarenin sorumluluğu çerçevesinde görevini gerektiği gibi yapmayan görevlilerden gözaltına alınan ve tutuklanan kişi sayısı kaçtır?
Tutuklanan kişiler hangi suçlardan yargılanmaktadır?
Hatay ilimizde gerek binayı kurallara göre yapmakta sorumluluğu olanlardan gerekse de idarece süreci takip etmek, gerekli izinleri vermek ve denetlemekten sorumlu olan kaç kişi tutuklanmıştır?
Depremler sonrası binalardan alınan karot örneklerinde yönetmelik gereği 25 megapascal olması gereken beton dayanımı değerinin altında çıkan bina örnekleri için Bakanlığınızca ne gibi adli işlemler yapılmaktadır? Bu güne kadar bu değerin altında tespit edilen kaç bina sahibi için işlem yapılmıştır?
Bina yapımında kusurlu olanlar ve idarece sorumluluk taşıdıkları halde görevini yerine getirmeyenlerin ölüme ve yaralanmaya sebep olmaları nedeniyle, bir daha benzer acıların yaşanmaması adına adaletli bir şekilde yargılanarak cezalandırılmaları için Bakanlığınız yetkililerince gereken her türlü hassasiyet gösterilmekte midir?