Yeni aflar geliyor!

Yeni aflar geliyor!
12 Mayıs 2018 09:14

Çeşitli afları içeren torba tasarı, Meclis’ten genişletilerek geçti. Öğrenci affına araştırma görevlileri, imar affına belediye arazisindeki kaçak yapılar da dahil edildi.

 

 

Emine Kaplan / Cumhuriyet

 

 

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba tasarı, dün önergelerle kapsamı genişletilerek yasalaştırıldı. Üniversite öğrencileri için getirilen af kapsamına, AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle araştırma görevlileri de eklendi. Buna göre, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında YÖK Yasası’nın “araştırma görevlileri” başlıklı 33. maddesinin (a) fıkrasına göre araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri değiştirilen ve yeniden atamaları yapılmayanlardan devlet üniversitelerin öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisanüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamaları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde ilgili üniversite tarafından ataması yeniden yapılacak. Aynı program kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri, ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilebilecek.

 

 

Atılanlar hariç

 

 

Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesinlenler düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

 

 

Bir talan maddesi daha

 

 

Torba yasada hazine arazilerindeki kaçak yapılara “yapı kayıt belgesi” verilerek af getirilmesine ilişkin düzenlemeye belediye arazileri de eklendi. Buna göre, yapı kayıt belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş olması durumunda, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların yasal temsilcilerinin talebi üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılabilecek. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar ise bu hükümden yararlanamayacak.

 

 

İkincisi kapıda

 

 

Meclis’ten dün geçen af tasarısıyla yetinmeyen AKP, ikinci bir af düzenlemesi hazırladı. Düzenlemenin gelecek hafta TBMM’den geçirilmesi hedefleniyor.

 

 

Gelibolu Milli Parkı son anda kurtuldu

 

 

Verilen önergeyle, Boğaziçi sahil şeridinin ardından Çanakkale Yarımadası Tarihi Milli Parkı da imar affı kapsamı dışında tutuldu. Yapı sahipleriyle yapı denetim kuruluşları arasında imzalanacak yapı denetim hizmet sözleşmelerinin ilgili idarenin yanı sıra mühendislik ve mimarlık meslek odalarına verilmesi hükmü ise tasarı metninden çıkarıldı.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar