Türkiye’de kadınların çalışma yaşamı 18 yıl

Türkiye’de kadınların çalışma yaşamı 18 yıl
1 Ekim 2017 14:24

Avrupa’da kadın ve erkekler arasındaki çalışma yaşamı süresinde makas 5 yılın altına inerken, Türkiye’de 21 yıl civarında. Türkiye’de erkekler 38.6 yıl, kadınlar ise ancak 17.8 yıl işgücü içinde yer alıyor.

 

 

 

İşgücüne katılımın düşüklüğü ve yüksek işsizlik oranları nedeniyle Türkiye’de kadınların ortalama çalışma yaşamının erkeklere göre yaklaşık 20.8 yıl daha kısa olduğu belirlendi. Avrupa Birliği’nin (AB) istatistik kurumu Eurostat’ın Avrupa 2020 istihdam stratejisi çerçevesinde hazırladığı Çalışma Yaşamı Göstergesi’nde, ortalama çalışma ömrü 28.5 olan Türkiye’de erkeklerin 38.6 yıl, kadınların ise sadece 17.8 yıl çalışma hayatında kaldığı kaydedildi. Türkiye’de kadın-erkek çalışma ömrü makası 2009’da 21.8 yıl olarak hesaplanmıştı.
Çalışma Yaşamı Göstergesi’nin, 15 yaşındaki bir kişinin ömrü boyunca işgücü piyasasında ne kadar uzun süre kalacağını ölçmeye yaradığını belirten Eurostat, “Yaşam seyri politikalarının geliştirilmesi, çalışma hayatında ömür döngüsündeki basamaklara göre daha çok esneklik sağlamak için önemlidir” ifadesini kullandı. Çalışma yaşamı devam edenlerin, işsiz bile olsalar aktif olarak işgücü içinde yer alan nüfusu ifade ettiğinin altı çizildi.

 

 

AVRUPA’DA MAKAS DARALDI

 

Eurostat’ın son verilerine göre, AB ülkelerinde ortalama çalışma ömrü 35.6 yıla uzarken, Avrupalı kadınların ortalama çalışma ömrü 33.1 yıl olarak hesaplandı. Avrupa’da kadınlar ile erkekler arasındaki çalışma ömrü makası 4.9 yıla geriledi. Bu makasın 2000 yılında 7.2 yıl olduğu hatırlatıldı. Kadınların çalışma ömrünün en kısa olduğu ülke 26.3 yılla İtalya oldu. Sadece Letonya ve Litvanya’da kadınların çalışma ömrünün erkeklerinkinden az farkla uzun olduğu tespit edildi.
İzlanda’da ortalama çalışma yaşamı süresi 47.4’ü bulurken, üye ülkelerde en uzun çalışma yaşamı süresi 41.3 yılla İsveç’te, en kısası ise 31.2 yıl ile İtalya’da kaydedildi. Eurostat, AB üyesi olmayan Türkiye ve İzlanda’nın sıralamada iki uçta yer aldığını belirterek, diğer ülkeleri 3 grupta topladı.

 

01szt09a_ist_izm_ant_trb_ank_adn-1-1

 

60 YAŞINDA DA ÇALIŞILIR

 

Vatandaşlara ortalamada 35 yılın altında çalışma ömrü biçilen ülkeler Belçika, Lüksemburg, İtalya, Malta, Polonya, Slovakya, Macaristan, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan olarak sıralandı.
Bu arada, AB üyesi ülkelerde çalışanların yaklaşık yüzde 60’ı mevcut işlerini 60 yaşına geldiklerinde de sürdürebileceklerine inandığını belirtiyor. Yüksek vasıflı beyaz yakalılarda bu oran yüzde 72’ye çıkarken, düşük vasıflı beyaz yakalılarda yüzde 44’e iniyor.
Genç kadın işsizliği yüzde 27

 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Araştırma Dairesi, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 17.3 olduğu Türkiye’de, genç kadın işsizlik oranının ise haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 artarak yüzde 26.8’e yükseldiğini belirtti. DİSK’e göre, tarım dışı genç kadın işsizliği ise yüzde 5.2 puan artarak 33.9’a yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu ise haziran ayında işgücüne katılma oranını erkeklerde yüzde 73, kadınlarda ise yüzde 34 olarak kaydetti. İşgücü içinde yer alan kişi sayısı toplamda 31 milyon 954 bin kişiye çıkarken, katılım oranı genelde yüzde 53.4 oldu.

 

 

Kaynak: Engin Esen/Sözcü

 

Türkiye’de kadınların çalışma yaşamı 18 yıl

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar