Sanal denetim bile yapılmıyor!

Sanal denetim bile yapılmıyor!
20 Ekim 2018 11:45

İş güvenliği alanında bilgilerin toplanacağı merkezi bir sistem olarak çalışacak ‘İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi’ temmuz ayında hayata geçecekti; ancak uygulama hâlâ başlatılmış değil

 

 

Burcu Cansu / Birgün

 

Çalışma Bakanlığı bünyesinde, işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) konusundaki tüm bilgi ve faaliyetlerinin toplandığı ve değerlendirildiği merkezi bir sistem olarak tanımlanan ‘İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi’nin hayata geçmesi için belirlenen 1 Temmuz tarihinin üzerinden aylar geçti. İş cinayetlerinin bilançosu her gün daha da ağırlaşırken işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayacağı söylenen sistem hâlâ uygulamaya geçmedi.

 

Ankara İSİG Meclisi’nden Dr. Arif Müezzinoğlu, İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi ile Çalışma Bakanlığı’nın denetleyemediği işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının girdiği verilerin doğrudan veri tabanında toplanmasının sağlanacağını anlattı. Müfettişlerin de bu veri tabanında yer alan verilerden yola çıkarak işyerine ilişkin bilgi sahibi olacağını belirten Müezzinoğlu, “Yapılacak olan esasen ‘sanal denetim’. Bu sistemin başlamama nedeni bir milyon 700 bin işyerinin altyapısının hazır olmaması olarak açıklanamaz. Sanal olarak yapılması planlanan denetim dahi uygulamaya geçirilmedi” dedi.

 

Bu sistemin faaliyete geçmesi ile tüm işyerlerinin İSİG faaliyetlerini yazılım üzerinden veri akışını sağlayarak Bakanlığın takip etmesine uygun hale getirmek zorunda olacağına dikkati çeken Müezzinoğlu, şunları söyledi:

 

“Bakanlık, ilgili yasadaki ‘İş ve işlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar üzerinden isteyebilir, arşivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir’ hükmüne dayandırarak, sektöre ve bölgeye özgü veri toplama süreci başlatacağını bildirdi. Veri gönderme yükümlülüğünün Bakanlık tarafından 1 Temmuz’da başladığı bildirilmesine rağmen pratikte halen veri gönderme işlemi yapılamamaktadır.”

 

 

Yorumlar

Yorumlar