Nevi şahsına münhasır başkanlık modeli, başkana ‘Özerklik’ mi getiriyor?

Nevi şahsına münhasır başkanlık modeli, başkana ‘Özerklik’ mi getiriyor?
28 Haziran 2018 09:39

Ankara Milletvekili Nihat Yeşil’in, Yeni Başkanlık yönetim modeli hakkında bazı soruları ve endişeleri var.

 

 

Yeni modelde;

Başkan: Tek Adam.

Danıştay; İdari işlemler hakkında artık “yerindelik” denetimi yapamayacak.

Meclise paralel ” Mini Kurullar Modeli” getirilmiş.

Bakanlıklar ve Bakanlar ise; Adeta bir moderatör rolünde, izleyici – denetleyici ve danışma konumuna indirgenmiş.

 

Başkanlık Ofisleri ise; İl yönetimlerinin ve/veya Büyükşehirlerin merkezi uzantısı halinde mi örgütlenecektir diyen Nihat Yeşil; “sunulan yönetim modelinde bazı konular net değil” dedi.

 

Devamla; Ekonomi ve Finans merkezli geliştirilen bu Başkanlık modelinde, kalkınmanın mekânsal ölçeği ve yönetim ayağı; il ve bölge düzeyinde mi gerçekleşecek? Bir diğer deyişle Bölgesel Kalkınma alt ofisleri/ konseyleri veya ajansları mı kurulacak? Kurulacaksa bunlar ne kadar yerel, özerk ve kime bağlı olacak ki; Ulus devlet modelinden ve TBMM’den azade olası kontrolsüz bir evrilmeye karşı fiili hangi fren mekanizmaları geliştirilmiştir dedi.

 

görsel

Yorumlar

Yorumlar