MEB’e göre Osmanlı dağılmamış!

MEB’e göre Osmanlı dağılmamış!
21 Eylül 2018 11:56

Osmanlı’nın gerileme ve dağılma dönemi yeni sosyal bilgiler kitaplarından çıkarıldı. Başkanlık sistemi 6. sınıfta anlatılırken laik devlet başlığı ise kitapta yer almadı. Laiklik konusuna da çok kısa değinildi

 

 

Mustafa Kömüş / Birgün

 

Ders kitaplarında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilginç detaylar var. Sosyal bilgiler dersinin 4’üncü sınıfta 7’nci sınıfa kadar olan bölümü incelediğinde birçok şey göze çarpıyor. Atatürk ilkeleri bu yıl da anlatılmıyor, bunun yanında başkanlık sisteminden 6’ncı sınıfta bahsediliyor. Laik Devlet başlığı kitaptan çıkarılırken, laiklik ise 1-2 cümleyle geçiştiriliyor. Osmanlı Devleti yükselme dönemine kadar anlatılırken, gerileme ve dağılma dönemindeki savaşlara değinilmiyor.

 

► Atatürk ilkeleri
5. sınıfta eğitim ve öğretimin Atatürk ilkelerine göre yer aldığı belirtiliyor fakat geçen yıl çıkarılan Atatürk ilkeleri bu yıl da kitapta yer almıyor. Kitapta yalnızca Anayasa’nın 42. Maddesi’ndeki “eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” ifadesi yer alıyor.
Ayrıca geçen yıl 4’üncü sınıf kitabından çıkarılan milli bayramlar bu yıl 5’inci sınıfta kendine yer alıyor.

 

► Başkanlık 6. sınıfta
16 Nisan 2017 Referandumu’nun ardından kabul edilen başkanlık sistemi ise 6. sınıfta anlatılıyor. Sistem şu şekilde ifade ediliyor: “Halk oylaması ile Anayasa’da yapılan değişiklikle yürütme yetkisi şu şekilde yeniden düzenlenmiştir:

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Ülkemizde 24 Haziran 2018’de yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmiştir.

Yürütmenin başında bulunan Cumhurbaşkanının Anayasa’ya göre görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:

 

Cumhurbaşkanı devletin başıdır, Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar, TBMM adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.”

 

meb-e-gore-osmanli-dagilmamis-512353-1

 

► Bayram kutlaması laiklikmiş
7’nci sınıf ders kitabında geçen yıl 6’ncı ünitede yer alan Yönetimin Özü konusunda yer alan Laik Devlet başlığı çıkarıldığı görülüyor. Bir sayfaya yakın anlatılan laiklik konusu, bu yılki kitapta bir iki cümleyle geçiştiriliyor. Konu şu şekilde ifade anlatılıyor: “Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması değil tüm yurttaşların din, vicdan ve ibadet hürriyetinin sağlanmasıdır. Laikliğin en önemli unsurlarından biri de devletin çeşitli dinlerin ve mezheplerin mensupları arasında kanun önünde ayrım gözetmemesidir. Bu ilke Anayasa’nın 10. maddesinde “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.’’ şeklinde yer almaktadır.”

Öte yandan devletin laik olduğuna dair verilen örneklerde ise Erdoğan’ın bayram kutlamaları yer alıyor. Şeker Bayramı’nda Müslümanların, Noel’de Hıristiyanların günlerinin kutlanması laikliğe örnek olarak gösteriliyor.

 

► Gerileme ve dağılma yok
Yine 7’nci sınıf anlatılırken Osmanlı Devleti’nin gerileme ve dağılma dönemleri anlatılmıyor. Bu konu anlatılırken Osmanlı’nın kuruluş döneminden yükselme dönemine kadar yer alan zaferlerinden kısaca bahsediliyor. Fakat duraklama, gerileme ve dağılma dönemlerine değinilmiyor. Yalnızca yapılan ıslahatlardan bahsediliyor. Örneğin Tanzimat döneminde yapılan yenilikler kitapta anlatılırken, bu yeniliklerin hangi koşullarda ve neden yapıldığına değinilmiyor.

15 Temmuz Darbe Girişimi’ne ise bütün sınıflarda demokrasi konusu anlatılırken yer veriliyor.

 

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar