Karma eğitime son verme çabası!

Karma eğitime son verme çabası!
13 Eylül 2018 12:00

Karma eğitimin tasfiyesinin önünü açan yürütmeyi durdurma kararı, bir velinin itirazı üzerine alındı. MEB, süreç bitmeden harem selamlık eğitime kapı araladı

 

 

Mustafa Mert Bildircin / Birgün

 

 

Çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde harem selamlık eğitimin önünü yönetmelik değişikliğiyle açan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konunun kamuoyunda infial yaratmasının ardından bir açıklama yaparak yargı kararı olduğunu duyurdu.

MEB’in karma eğitimi tasfiye eden değişikliği dayandırdığı yürütmeyi durdurma kararının karma eğitimden vazgeçilebileceği endişesini taşıyan bir velinin dava açması sonucunda alındığı ortaya çıktı. Yürütmenin durdurulması kararından hareketle illere yazı gönderen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Müdürü Ercan Türk, yargı süreci devam ederken kararın yerine getirilmesi talimatını verdi. Davacının, akademik eğitim veren liselerde harem selamlık eğitim yapılabileceği endişesiyle açtığı davayı gerekçe olarak kullanan Bakanlık, ilgili maddeyi tümden kaldırarak karma eğitime asıl darbeyi vurdu.

 

İtirazın gerekçesi büyüdü
Yönetmeliğin, “Ortaöğretim kurumlarının açılması” başlıklı maddesinde yer alan, “Çok programlı Anadolu lisesi, merkezi ve teknik eğitim merkezlerinde karma eğitim yapılır” maddesinin yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açıldı. Davacının MEB aleyhine açtığı davada, ilgili maddenin diğer okul türlerinde karma eğitimden vazgeçilmesine yol açabileceği belirtildi. İtirazı değerlendiren mahkeme, hükmün yürürlüğünün durdurulması kararı verdi. İdari davayı kaybeden Bakanlık, dava süreci devam ederken itiraz edilen maddeyi yönetmelikten tümden çıkardı.

 

“Hükmü tersten okursak, çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezi dışında kalan eğitim kurumlarında karma eğitimden vazgeçilebileceği anlamı çıkmaktadır. Yapılan düzenleme Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesine açıkça aykırıdır. Hukuk düzeni hiyerarşik normlar sistemidir. Alt norm, üst norma uygun olmak zorundadır.”

 

Kapı aralandı
Karma eğitimin tüm okul türlerinde tasfiyesinin önünü açan düzenleme, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk imzasıyla il müdürlüklerine gönderilen yazının ardından yapıldı. İl müdürlüklerine gönderilen yazıda Danıştay’ın kararı hatırlatılarak gerekli çalışmaların yapılması talimatı verildi. MEB, maddeyi yönetmelikten çıkararak imam hatip liselerinin dışında Anadolu liselerinin de kız ve erkek lisesi olarak ayrılmasına kapı araladı.

 

Kalın, endişeleri haklı çıkardı
Tartışmalar üzerine açıklama yapan MEB, karma eğitimin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir çalışma ve düzenleme olmadığını savundu. Kabine toplantısının ardından önceki gün konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, endişeleri haklı çıkaran ifadeler kullandı. Değişikliğin, “Demokratik toplum gereği” yapıldığını ileri süren Kalın, “Karma olmayan eğitim de verilebilir. Opsiyonların çoğaltılması söz konusu. İsteyen bir tanesini tercih edebilir” diye konuştu.

***

Yasaya uygun hale getirilmeliydi

 

Eğitim Sen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, MEB tarafından yapılan düzenlemeyle tüm lise türlerinin aynı torbaya dahil edildiği vurgulandı. Sendikanın açıklamasında şöyle denildi:

 

“Bu okullarla ilgili yönetmelikte açıkça, “Karma eğitim yapılır” ibaresi bulunduğu için bu okullar karma eğitim dışına çıkarılamamıştı. Yapılan değişiklikle, bu okullarda “görülen lüzum” üzerine sadece kız veya sadece erkekler için ayrılabilecek. MEB, eğer yaptığı açıklamada samimi olmuş olsaydı bu maddeyi çıkarmak yerine maddeyi 1739 Sayılı yasanın 15’inci Maddesine uygun hale getirir ve “Tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında karma eğitim esastır” şeklinde düzenlerdi. Bu nedenle maddeyi yasaya uygun şekilde düzenlemek yerine, madde metnini olduğu gibi yönetmelikten çıkarmak karma eğitim dışı uygulamalara engel olabilecek düzenlemelerin kaldırılması olarak yorumlanmalıdır.”

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar