Kamu İhale Avukatı

Kamu İhale Avukatı
5 Ağustos 2018 14:23

Kamu ihale hukuku, 4734 sayılı Kamu ihale kanununda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.

 

 

Kamu ihale hukuku kapsamında ihaleye taraf olan şahıslar, şirketler, taraflar ihale aşamasında bir hukuk yardımına ihtiyaç duymaktadır. Çünkü ihaleye katılan tarafların ihale hengamesi içerisinde bir de ihalenin hukuki boyutuyla ilgilenmesi ve bu hukuki işlemleri yapması bir hayli zor ve zaman alıcıdır. Ayrıca ihalede yapılacak olan herhangi bir usülsüzlük ve ya herhangi en ufak bir hukuki işlem yanlışlığı bile ihale taraflarını büyük ölçüde zarara uğratabilir ve bu zararlar ihale taraflarının ticari hayatini hayati derecede etkileyebilir. Durum böylesine önem arz edince hukuksal bir yardım almak ihale taraflarınca adeta bir şart olmuştur.

 

İşte ihale sürecinin tam da bu evresinde kamu ihale avukatının önemi ortaya çıkmaktadır. Kamu ihale avukatı ne iş yapar? Biraz da buna göz atalım. Kamu ihale avukatı, ihalede kararlara ilişkin karşı bir şikayet varsa bunlara itirazen şikayet başvurusunda bulunur ve bu şikayetin hukuki sürecini yönetir. İhale şartnamesinde yer alan maddeleri okur, bunların ihale tarafları adına değerlendirmesini yapar. Aynı zamanda kamu ihale avukatı ihalede yer alan aşırı düşük tekliflere karşı teklif savunması hazırlar, taraflar arasında aşırı düşük tekliften kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü hazırlar. İhalede var olan yer tesliminden kaynaklanan sorunların çözümünü geliştirir.

 

 

Kamu ihale avukatının gerçekleştirdiği faaliyetler gördüğünüz gibi ihaleye katılacak olan taraflara katkısı yadsınamayacak kadar büyük ölçüdedir. Kamu ihale avukatı ihale esnasında her türlü uyuşmazlıkların çözümüne müdahale edebilecek donanıma sahip bir avukattır. Bu esnada seçeceğiniz ihale avukatı alanında gereklete başarılı olmuş bir avukat tercih etmekte her zaman fayda vardır. Kamu ihale hukuku alanında sizi ve sorunlarınızı en iyi anlayan ve bu oluşan / oluşabilecek sorunlara karşı da en kısa süre içerisinde en iyi  çözümü üreten avukat olması özelliğini taşımalıdır.

 

www.hakkakul.com

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar