En iyi İş Hukuku Avukatı

En iyi İş Hukuku Avukatı
5 Haziran 2019 08:46

Hayatımızın büyük bir bölümünü iş yerinde geçirmekteyiz. Bu sebeple en çok sorunla da iş yerinde karşılaşmaktayız. İş hayatında adalet ve hukuk olması hem iş veren hem de işçi için gereklidir. Çünkü iş söz konusu olduğunda işçinin ve işverenin hak ve ödevleri mevcuttur.

 

İşçi ve işveren karşılıklı olarak hak ve ödevlerini içeren bir anlaşma imzalayarak iş birlikteliğine başlarlar. Bu anlaşmanın adı iş sözleşmesidir. Sürekli ve süreli olarak ikiye ayrılan iş sözleşmesi iki tarafında haklarını ve ödevlerini kapsayacak şekilde iş avukatı tarafından hazırlanır.

 

İş hukuku alanın konuları çok fazladır. Bunlardan bir kaçı şu şekilde sıralanabilir; iş sözleşmesinin içeri, iş sözleşmesinin feshi ( iki taraflı ya da tek taraflı olmak üzere) , tazminat, kıdem tazminatı, izinler, ücretli ve ücretsiz izinler, tatiller, mesai süreleri, fazla mesai ücretleri, ücretin ödeme şekli, ücretin ödeme yeri, haftalık ve aylık toplam çalışma saatleri, grev, lokavt, dinlenme süreleri, zam yüzdesi, servis hakkı gibi birçok gerek işçiyi gerek işvereni güvence altına alan haklar ve ödevler iş hukuku alanında yer alan konulardan bazılarıdır.

 

İzmit iş avukatı olarak görev yapan hukukçular gerek işçiyi gerekse işvereni savunabilir. İş ve iş yeri ile ilgili soru ve sorunların çözüme kavuşmasında iki tarafa da yardımcı olabilir. İş hukuku sadece işçi ile ilgili hak ve borçları kapsamaz aynı zamanda işveren için de hak ve borçları kapsar. Bu şekilde hukuk çalışma alanına adalet getirir. Nasıl işçinin ödevleri arasında belirlenen iş süresinde verimli çalışmak varsa işverenin de bu çalışmanın karşılığında ücret ödemesi gerekmektedir. Ya da izin hakkı nasıl işçiye verildiyse çalışma süresi hakkı da işverene verilir.

 

En iyi iş hukuku avukatı hem işveren hem de işçi için en sağlıklı, doğru ve verimli sonuçları almak ile yükümlüdür. İzin hakkını kullanamayan ya da tazminat hakkını isteyen bir işçi iş hukuku avukatı ile görüşüp bu konular ile ilgili izlemesi gereken yasal yol hakkında bilgi alabilir. Aynı şekilde iş veren de işçisi ile ilgili şikayet ya da lovakt ve benzeri konular ile ilgili iş hukuku avukatı ile görüşüp konuların adaletli bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlayabilir.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar