Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Sonuçları

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Sonuçları
5 Mart 2018 11:57

Kamudaki kurum ve kuruluşlar,kamu katılımlarıyla kurulmuş şirket ve vakıflar,kamu için çalışan kooperatif ve ya da dernekler belli bir hizmet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, ihaleye katıldıklarında yapılan bu ihale sonucunda ihaleden galip ayrılan taraf ile kamu kurum ya da kuruluşu arasında sözleşme imzalanıp ihale süreci sonlanır ve edimin ifasının süreci başlar.

 

 

Edimin ifasına fesat karıştırma 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 236.maddesinde düzenlenmiştir.Bu maddeye göre edimin ifasına fesat karıştırma bir suç olarak düzenlemiştir. Fark edilecektir ki bu suç 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda İhale’ye Fesat Karıştırma suçu (md.235)suçundan direkt sonra düzenlenmiştir. Çünkü çok olasıdır ki, kamu kurum ve kuruluşları adına gerçekleştirilen hizmetlerin alım-satımında verilen taahhütlerin istenen gibi yapılmaması sonucunda edimin ifasına fesat karıştırma suçu oluşacaktır. Bu suç 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda üç madde altında toplanmıştır.

 

 

İlk maddede bu suçun kime,kimlere ya da hangi kuruluşlara ait olabileceği açıklanmıştır aynı zamanda bu maddede suçun temel şekli ve cezai yaptırımı da açıklanmıştır. Ayrıca bu maddede söz konusu suçu işleyen ve bu yaptırım uygulanacak kurum, kuruluş ve kişiler geniş tutulmakla birlikle sadece kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili taahhütlerin tamamlanmasıyla sınırlı tutulmamıştır. Bu suçun oluşması için iki önemli unsur vardır öncelikle taraflar arasında yapılan bir ihalenin bulunması gerekmektedir.Daha sonra bu ihalenin sonucundaysa taahhüt edilen edimin yerine istenildiği gibi getirilmemesi gereklidir. Türk Ceza Kanunu’nda Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçu bağımsız suç olarak belirtilmiştir.

 

 

İkinci maddede, bu suçun oluşumundaki hareketlerin niteliğini beş başlık altında açıklamıştır. Bunlar kısaca ihalede ve ya sözleşmede bahsi geçen malın yerine başka mal teslim edilmesi durumu ya da malın eksik teslim edilmesi,yapılan edimin ifa süresinde yapılmamasına rağmen ifa süresinde yapılmış gibi gösterilmesi, kullanılan malzemenin istenilen,anlaşılan niteliklere ve miktara uygun olmaması gibi başlıklardır.

 

Üçüncü olarak ve en önemli olarak sayılan unsur, edimin ifasına fesat karıştırma suçunu gerçekleştirirken bu kişi ve kurumlarda kesinlikle bir menfaat gözetme şartı aranır.Yani bu yapılan suçta kesinlikle menfaat gözetilerek yapılması gereklidir.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar