CHP’li Gürer, kayıt dışı istihdam edilen mültecileri Meclis’e taşıdı!

CHP’li Gürer, kayıt dışı istihdam edilen mültecileri Meclis’e taşıdı!
6 Mart 2018 09:47

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta Suriyeliler olmak üzere, ülkemizde kayıt dışı istihdam edilen geçici mültecilerin, işgücü piyasasında yarattığı sorunların belirlenmesi için Melis Araştırması açılmasını istedi. Ömer Fethi Gürer, Türkiye’de iş yaşamında onlarca sorun varken, mültecilerin yarattığı yeni sorunların yarattığı olumsuzlukların saptanıp çözüm yollarının bulunması gerektiğini vurguladı.

 

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde, resmi rakamlarda 3 milyon 252 bin olan Suriyeli geçici mülteci sayısının, kayıt dışı olanlarla birlikte 5 milyona ulaştığının ifade edildiğine dikkat çekti.

Suriye’de iç savaşın uzaması ve ne zaman sonlanacağının belirsiz olmasının, ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerin ne zaman geri döneceğini de belirsiz kıldığını anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde farklı iş kollarında çalışan mülteciler isi 2016 yılında bir düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Çıkarılan düzenlemeye rağmen başta Suriyeliler olmak üzere kayıt dışı mültecilerin yoğun çalışma alanında yer aldığına vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, “Özellikle tekstil sektöründe bu rakamın yüzbinleri geçtiği ifade edilmektedir. 2016 yılında mültecilere yasal çalışma izin hakkı tanınmasına rağmen istenen düzenlemelerin gerçekleşmediği görülmektedir. Suriyeli mültecilerin çalışma yaşamındaki yeri ve iş gücü piyasasına katılımı ve bu bağlamda durumun belirlenmesi önemlidir. Endüstriyel aktörlerin işbirliği ve kamusal politikanın uygulanabilirliğinin izlenmesi sorunun durumunu saptamada önemli etkendir” ifadelerini kullandı.

 

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta Suriyeli mülteciler olmak üzere ülkemizde çalışma yaşamına dahil olan mültecilerin, emek piyasasına etkilerinin ve oluşturdukları sorunların irdelenmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu durumun ülkemizdeki işsizlik sorununun boyutlarıyla ele alınıp araştırılması ve durumun saptanmasının faydalı olacağını işaret etti.

Türkiye’de işsizlik sorununun ciddi boyutlara ulaştığını, kayıt dışı ucuz işçiler ve emek sömürüsünün giderek olağanlaştığını anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Özellikle alt tedarikçilerde kayıt dışılığı fiyatları düşürme baskısı da tetiklemektedir. Kayıt dışında, belirsiz çalışma süreleri ek istihdamında önünü tıkayan bir duruma dönüşmüştür. Sorunun giderek daha da kökleşmesi, kayıt dışılığa yönelik çalışma yaşamında farklı yeni sorunları da üretmesi olasıdır. Devlet denetimi bu bağlamda önemlidir. Ancak bu alanda yeterli denetimlerin sağlanabilmesi mevcut yapısal durumlar dikkate alındığında çok olası görülmemektedir” açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Suriyeli mültecilerin kayıtdışı çalıştırılması sorununun belirlenmesi amacıyla verdiği Meclis Araştırma teklifinde şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde Mülteci çalışan sorunlarının giderek artması dikkate alındığında çalışma yaşamında ciddi düzenlemelerin sağlanması ihtiyaçtır. Ülkemiz vatandaşları ile aynı yerde birlikte çalışan mülteciler için sağlanacak olumlu düzenlemeler aynı zamanda ülkemiz vatandaşlarına da aynen yansımalıdır. İş barışının devamında bu durum mutlaka dikkate alınmalıdır. Ülkemizde genel anlamda mevcut bulunan yapısal sorunlar, taşeron, kayıt dışılık, işsizlik, sendikasızlaştırma, ücret adaletsizliği gibi uygulamaların yanında mültecilerin çalışma yaşamında yarattığı yeni sorunlarda bu anlamda araştırma ve değerlendirmeleri gerekli kılmaktadır. Mülteci çalışanların durumları, birlikte çalıştıkları ülkemiz çalışanları üzerinde etkileri, ilişikleri, alanda karşılaşılan olumsuzlukların kapsamlı araştırılıp çözüm üretilmesi amacı ile meclis araştırması açılması önemli ve yararlı olacaktır.”

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar