CHP’li Emir: Sağlık hizmeti sunan taşeron sağlık çalışanları, sağlık hizmetinden faydalanamıyor!

CHP’li Emir: Sağlık hizmeti sunan taşeron sağlık çalışanları, sağlık hizmetinden faydalanamıyor!
30 Eylül 2017 10:16

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir, taşeron sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları göz önüne sermek ve Meclis gündemine taşımak için Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

 

 

 

CHP’nin doktor milletvekillerinden Emir, bu konuda:

 

“Ülkemizde taşeron işçi uygulaması ve yarattığı sıkıntılar yıllardır gündemde yerini almakta, 15 yıldır iktidarda olan AKP, neredeyse her seçim döneminde verdiği taşeron işçi sorununu çözme ve kadro sözünü hiçbir şekilde yerine getirmemektedir. Taşeron işçilerimiz, Ankara Numune Hastanesi’nde de görevlerini tüm zorluklara karşı layıkıyla yapmak için terinin son damlasına kadar çalışmaktadır. İş güvencesi ve sosyal hakları olmadan çalıştırılan, evlerine ekmek götürmek için kendisine verilen her görevi yapmaya gayret eden işçilerimiz artık sözlerin tutulmasını ve kadro beklediklerini her platformda dile getirmektedir” açıklamasında bulunmuştur.

 

– İhaleleri neden 3-6 aylık dönemlerde yapıyorsunuz?

 

Murat Emir önergesinin gerekçesinde, Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin açtığı ihalelerin son dönemlerde 3-6 aylık sürelerde yapıldığını, ihale sürelerinin bir yılın altında yapılması sonucunda; Numune Hastanesi’ndeki 1500 ve Genel Sekreterliğe bağlı sağlık kurumlarında görev yapan toplam 5000 taşeron işçi toplu sözleşme ve çeşitli sosyal haklardan faydalanamadığını ve yapılan ihaleleri alanların hep aynı firmalar olduğu iddialarını dile getirmiştir.

 

CHP’li Emir önergesinde Sağlık Bakanı’na şu soruları yöneltmiştir:

 

– Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin yaptığı ihalelerin 3 ila 6 aylık sürelerde yapıldığı dile getirilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğruysa, neden 1 ila 3 yıllık sürelerde değil de 3 ila 6 aylık sürelerde yapılmaktadır?

 

– Yapılan 3 ila 6 aylık ihaleler sonucunda çalışan taşeron işçiler, toplu sözleşme ve tazminat hakkına sahip olmakta mıdır? Taşeron işçilerin haklarını kaybetmemesi adına, bir yıldan az süreyle yapılan ihalelerde “eski toplu sözleşme hükümlerinin uygulanması” şeklinde bir düzenleme yapılması öngörülmekte midir?

 

– Yine 1 yılın altında ihalenin yapılması durumunda taşeron işçilerden, yeni işe başlıyormuş gibi ikametgâh, sağlık raporu, adli sicil kâğıdı, vukuatlı nüfus örneği ve fotoğraf istenmesini kaldıracak bir düzenleme üzerinde çalışıyor musunuz?

 

– 3 ila 6 aylık yapılan ihaleler sonucunda her seferinde tabiri caizse ‘gir-çık’ yapılan taşeron işçilerimiz en temel hakkı olan sağlık hakkından faydalanamamaktadır. Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunan emekçilerimizin sağlık hizmetinden faydalanamaması gibi ironik bir durumun düzeltilmesi konusunda Bakanlık olarak bir çalışmanız var mı?

 

– Taşeron işçilerin toplu sözleşmelerinden vergi kesilmemesi için bir çalışmanız var mı?

 

– Binlerce taşeron yemek işçisi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin ‘e’ bendi kapsamına giremediği için, başka bir deyişle yapılan ihalenin yüzde yetmişini personel giderleri oluşturmadığı için toplu sözleşme yapamamaktadır. Yemek taşeron işçilerimizin toplu sözleşme yapmasının önündeki bu engel kaldırılacak mıdır?

 

– Son 5 yılda Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin yaptığı ihaleleri hangi firmalar hangi bedellerle almaktadır? İhalelerin süreleri nasıldır? Genel Sekreterliğin bünyesindeki sağlık kurumları için yapılan ihaleleri tek tek belirtir misiniz?

 

– Taşeron işçilerimizin, yöneticileri tarafından Hak-İş Sendikası’na bağlı Öz Büro İş Sendikası’na üye olmaları konusunda telkin edildikleri dile getirilmektedir. Bu iddia doğru mudur? Taşeron işçilerimizin iş güvencesi Öz Büro İş Sendikası’na üye olmaları ile bir paralellik mi sağlamaktadır? Bu konuda dile getirilen iddialar araştırılmakta mıdır?

 

– Şehir hastaneleri faaliyete girdiğinde, kapatılacak hastanelerde çalışan taşeron işçilerimiz işsiz mi kalacaktır? Yeni kurulacak şehir hastanelerinde hangi taşeron işçisinin çalışıp çalışmayacağına kim hangi kritere göre karar verecektir? Bu konuları açığa kavuşturmak adına kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar