CHP’li Ceylan: Sistem ücretli köleliğe dönüşmüş durumda!

CHP’li Ceylan: Sistem ücretli köleliğe dönüşmüş durumda!
18 Şubat 2019 09:26

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, kamuda farklı statülerde çalışanların aynı emeği harcamalarına karşın farklı ücretler aldığını ifade ederek, “Son dönemde devlette yaygın olarak kullanılan sözleşmeli personel istihdamı, çalışanlar açısından tam anlamıyla ücretli kölelik düzenine dönüşmüştür” dedi.

 

 

 

Ceylan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplanmak üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede, Bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile kamu iktisadi teşekküllerinde kadrolu ve sözleşmeli statülerde fiilen çalışmakta olan personel sayılarının ne kadar olduğunu sordu.
Çanakkale Milletvekili Ceylan, verdiği önergede Anayasanın 55’inci maddesinin “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” şeklinde olduğunu hatırlatarak, son yıllarda kamuda aynı işi yapan personele farklı ücret ödenmesinin çalışma barışını zedelediğini ifade etti. Sözleşme personel istihdamının çalışanlar arasında ücretli köleliğe dönüştüğünü kaydeden Ceylan, “Çünkü düşük ücret almalarının yanında, sözleşmeli statüdeki personelin ayrıca tayin hakları ve özellikle de aile bütünlüğünü koruma hakları da ellerinden alınmış durumdadır” dedi.
Ceylan: Aile Bütünlüğü Korunması İlkesine Tamamen Aykırı
Sözleşmeli personel alımının çalışanları mağdur eden bir uygulama olduğunu kaydeden Ceylan, sistemin ailelerin parçalanmasına sebep olan, eş durumu tayinlerini engelleyen, çalışma barışını bozan, motivasyonu düşüren bir sistem olduğunu söyledi. Ceylan, sözleşmeli kamu çalışanlarının tayin hakkı bakımından da diğer personellerden farklı bir uygulamaya tabi tutulmalarının Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki kanun önünde eşitlik ilkesine ve 41. maddesinde yer alan Aile bütünlüğünün korunması ilkesine açıkça aykırılık teşkil ettiğini ileri sürdü. CHP’li Ceylan, önergede, kamuda çalışan sözleşmeli personel sayısın sorarken, “Sözleşmeli sistemde düşük ücret almaların yanında, sözleşmeli statüdeki personelin ayrıca tayin hakları ve özellikle de aile bütünlüğünü koruma hakları da ellerinden alınmış durumdadır” diye konuştu. Ceylan, “Ücretli kölelik” olarak tanımladığı sistemi eleştirerek, “uygulamaya son verilmesinin tek yolunun, aynı unvan ve branşta görev yapan personeller arasında statü farklılığının giderilmesi olduğuna göre; bu yönde bir hazırlık yapılmakta mıdır” diye sordu?
CHP’li Ceylan, Devletin gelir garantili mega projelerde, yandaş şirketlere verilen garantiler kapsamında ödeyecek milyarlarca liralık kamu kaynağını bulabildiğine dikkat çekerek, “Devlet, sözleşmeli personellerini “kadrolu-tayin haklı” statüde çalıştıracak kaynağı bulamamakta mıdır?” diye sordu.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar