CHP tabanından ‘Çarşaf Liste’ çağrısı yükseliyor!

CHP tabanından ‘Çarşaf Liste’ çağrısı yükseliyor!
15 Kasım 2017 10:35

CHP’de Devrimci Demokratlar yayınladıkları bir bildiri ile CHP il, ilçe kongrelerinde Blok Liste yerine Çarşaf Liste uygulamasını talep etti.

 

 

Açıklamada “Partimizi büyüteceksek, iktidara taşıyacaksak, parti içi yan yana gelişi hızlandırmalı, temsiliyeti en üst noktaya taşımalıyız. Bu durum “Blok Liste” ile gerçekleşmez. Kucaklayıcılığın, birbirine tahammülün, farklı görüştekilerle birlikte aynı yönetimleri paylaşabilmenin ancak iradelerin özgür biçimde listelere yansıtılmasıyla yani “Çarşaf Liste” usulünün uygulanmasıyla ve çoğulculuğa sahip çıkılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz” denildi.

 

 

 

 
Kongreler sırasında kongre divan başkanlıklarına öneri verilerek seçimlerde “Çarşaf Liste” uygulanması istendi. “Çarşaf Liste” için yapılan öneri metni şöyle:

 

 

… İLÇESİ OLAĞAN KONGRESİ DİVAN BAŞKANLIĞINA

 
Kongreler, bir partinin politik ve örgütsel çalışmalarıyla ilgili eleştiri ve özeleştiri yaptığı, katılımı en geniş kesimlere yayarak kendini sorguladığı ve dönemin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılanarak değişimi sağladığı, iktidar yürüyüşü için politik kararlar aldığı, umutlar yarattığı çok önemli platformlardır.

 
Ancak partimiz açısından kongre süreçleri bu şekilde işlemiyor. Parti içi yarışlar kişilere ve “Blok Listelere” endeksli bir şekilde yapılıyor. Parti kongreleri bu nedenle politik yönelimlerin değil kişilerin konuşulduğu platformlara döndüğü gibi, parti tüzüğünün öngördüğü “Çarşaf Liste” yerine “Blok Liste” üzerinden parti üyeleri de bölünüyor. Bir oy fazla alan liste yönetimin ve delegasyonun tümünü de alarak,
nispi temsilin de önünü kesiyor, katılımcılığı engelliyor.

 
Bu uygulamadan dolayı parti içi yarış biranda birbirini ekarte etme, dışlama, yok sayma anlayışıyla buluşuyor.

 
Partimizi büyüteceksek, iktidara taşıyacaksak, parti içi yan yana gelişi hızlandırmalı, temsiliyeti en üst noktaya taşımalıyız. Bu durum “Blok Liste” ile gerçekleşmez.

 
Kucaklayıcılığın, birbirine tahammülün, farklı görüştekilerle birlikte aynı yönetimleri paylaşabilmenin ancak iradelerin özgür biçimde listelere yansıtılmasıyla yani “Çarşaf Liste” usulünün uygulanmasıyla ve çoğulculuğa sahip çıkılmasıyla mümkün olacağına inanıyoruz.

 
Biz aşağıda imzası olanlar, kongremizde “Çarşaf Liste” uygulamasının yapılmasını istiyoruz. Bu önerimizin kongre delegasyonunun onayına sunulmasını saygıyla arz ediyor ve kongremize başarılar diliyoruz.

 
Delegenin Adı ve Soyadı İmzası

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=730374947148404&id=461219250730643

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar