CHP İnfaz Yasası için AYM’nin iki kez kapısını çalacak!

CHP İnfaz Yasası için AYM’nin iki kez kapısını çalacak!
22 Nisan 2020 09:25

CHP, İnfaz Yasasını Anayasa Mahkemesine götürecek. CHP, İnfaz Yasası için AYM’nin önce “şekil” sonra da “esas” bakımından kapısını çalacak. CHP’nin “şekil” bakımından bu hafta yapacağı başvuruda oylamada 360’ın aranması gerektiği iddia edilecek.

 
CHP’DEN İKİ BAŞVURU

 
Tarafsız Haber Ajansı’nda yer alan habere göre CHP, İnfaz Yasası için Anayasa Mahkemesine iki başvuru yapacak. CHP hem “şekil” hem “esas” bakımından AYM’ye başvuruda bulunacak.

 

 

İPTAL DAVASI AÇMA SÜRESİ

 
Kanunların şekil yönünden Anayasaya aykırılıkları iddiası ile doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak on gün; kanunların ise sadece esas yönlerinden Anayasaya aykırılıkları iddiasıyla doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, bunların Resmî Gazetede yayımlanmalarından başlayarak altmış gün sonra düşüyor.

 

 

CHP “ŞEKİL” BAKIMINDAN BAŞVURUSUNU HAFTA SONUNA KADAR YAPACAK

 
CHP “şekil” bakımdan başvurusunu bu hafta sonuna kadar yapmayı planlıyor.

CHP “şekil” bakımından yapacağı başvuruda Anayasanın 87 ve 88, TBMM İçtüzüğünün 92. Maddelerini gerekçe gösterecek.

“Genel veya özel af ilanını içeren kanun teklifleri” başlıklı TBMM İçtüğüzünün 92. Maddesinde genel veya özel af ilanını içeren tekliflerin Genel Kurulda kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkün olduğu ifade ediliyor.

CHP “şekil” bakımından yapacağı başvuruda yasanın oylamasında TBMM üye tamsayısının en az beşte üç (360) çoğunluğunun aranması gerektiğini savunacak.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar