Çankaya Belediyesi 166 adet taşınmazı ihale edilmeden kiraladı! ŞOK ŞOK

Çankaya Belediyesi 166 adet taşınmazı ihale edilmeden kiraladı! ŞOK ŞOK
8 Kasım 2018 11:03

Sayıştay, CHP’li Çankaya Belediyesi’nin 166 adet taşınmazı ihalesiz olarak kiraya verdiğini tespit etti.

 

 

Aykut Gören’in haberine göre, daha önceki yıllarda da Sayıştayca hazırlanan raporlarda birçok usulsüzlüğe imza atan Çankaya Belediyesi, yine Sayıştay’a takıldı. Sayıştay tarafından hazırlanan Çankaya Belediyesi’nin 2017 raporuna göre 166 adet taşınmaz Devlet İhale Kanunu’na aykırı olarak kiraladı. İlçe sınırları içerisindeki 166 taşınmazın ecrimisil adı altında ihale edilmeden kiralandığını raporlayan Sayıştay, “Çankaya Belediyesi 2017 yılı içerisinde 116 adet taşınmazını 2886 sayılı Devletİhale Kanunu’na göre kiraya vermesi gerekirken ecrimisil yoluyla kullandırmaktadır” ifadelerine yer verdi.

 

 

KİRALAMA YÖNTEMİ DEĞİL
Ecrimisilin bir kiralama yöntemi olmadığının altını çizen Sayıştay, ” Ecrimisil; Hazine taşınmazının ya da bir malın sahibinin idarenin izni ve malın sahibinin rızası dışında gerçek veya tüzel kişilerce bu malı kullanmakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu olmaksızın bu maldan, işgal tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanması karşılığında işgalci tarafından ödenen ve belediye tarafından tahsil edilen tazminattır. Ecrimisilin ödenmesi tahliyeyi engellemez, idarenin işgal altındaki taşınmazı her zaman 2886 Sayılı Yasanın 75’inci maddesine göre tahliye ettirmesi gerekmektedir. Mevzuattan da anlaşılacağı üzere, ecrimisil bir kiralama yöntemi olmadığı gibi olağan bir yöntem de değildir” görüşünü belirtti.

 

 

ÖNERİMİZ DOĞRULTUSUNDA İHALE YAPIN
Sayıştay’ın bulduğu usulsüzlüğe cevap veren CHP’li Çankaya Belediyesi, ecrimisil uygulamalarının genellikle inşaat firmalarına yönelik olduğunu belirtti. Sayıştay ise Çankaya’nın bu yanıtına, “Kamu idaresi cevabında, Ecrimisil uygulamalarının genellikle inşaat firmalarının inşaat süresince düzenlenmiş park alanlarındaki ticari nitelik taşımayan şantiye binalarına geçici ecrimisiller uygulandığını ve bunların dışındaki ecrimisil işlemlerinin kanuna uygun olarak ihale edilip kiraya verilmesi için süreçler işletileceğini belirtmiştir. Belediyenin önerimiz doğrultusunda bu taşınmazları ihaleye çıkarak kiraya vermesinin uygun olacağı düşünülmektedir” cevabını verdi.

 

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar