Ankara’da bir Berat gecesi

Ankara’da bir Berat gecesi
2 Temmuz 2012 12:12

Yıl 1977 Ankara: Konya, bayındırlık müdürlüğünde görevli iken, Ankara’ya iş için gitmiştim. İşlerim bittikten sonra, bazı büyüklerimi ziyeret etmek nasip oldu.
Ziyaret ettiklerim; Merhum Kayseri Senatörü İbrahim Kirazoğlu, Tokat Milletvekili (Dinadamı Vaaiz) Feyzullah Değerli ve Elazığ senatörü Cahit Dalokay’ı, üç’ü bir arada iken ziyaret nasip oldu ve ayrılmak için müsade istedim, İbrahim Kirazoğlu amca dedi Numan, bu gece Beraat gecesidir eğer burada isen, akşam mübarek geceyi Maltepe Camisinde eda edip, sabah namazına kadar sohbet ve duaları da Feyzullah hoca yapar ve sabah namazını kılıp herkes evine gider dedi ve bende bu teklifini kabul edip beraber olduk. Feyzullah hoca din tekniği üzerine uzun uzun Kur’an ve hadis-i şerif okuyarak, Kirazoğlu ve Dalokay da kendi bilgileri dahilinde sohbetler yaptılar. Okunan Kur’an-ı Kerim, Hadis-i şerif ve sohbetlerin bir kısmını not alarak, Yüce Türk İslam alemi ile paylaşmak nasip olalacak.
 
     SOHBET: Berat  gecesi,  Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat kelimesi beraetten gelir. Bu gece, mü’minlerin mağfiret olunuşu sebebiyle, günahlardan kurtulma ve beri olma manalarını ihtiva etmektedir. Berat gecesi her şeyin, özellikle insanın mukadderatının tayin edildiği bir dönüm zamanıdır. Bu hakikatı Cenab-ı Hak, Duhan Süresi 1 – 7, ayeti celilelerinde mealen şöyle ifade buyurmaktadır: ”Ha, Mim. Apaçık olan Kitaba and olsun ki, biz onu, kutlu bir gecede indirdik. Doğrusu Biz öteden beri Peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabb’inden, göklerin yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabb’inden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.
 
    Ey Yüce Türk İslam alemi ! Ramazanı şerifin müjdecisi gibi olan bu mübarek gecenin kıymetini bilip de, nefislerine gem vurup, dünya kazançları için gösterdikleri gayret ve çabaların beşte biri (1/5) kadarnı da, ahiret için çalışanlara ne mutlu. Ne yazık böyle mübarek günlerde, gaflet uykularından uyanmayanlara. Bu gün ve geceler uyanma , marifet derme, nur toplama günleridir. Sevgili Peygamberimiz HZ. Muhammed S. A. S.  ”Esirgeyenlerin en merhametlisi olan Cenab-ı ALLAH, Şaban ayının onbeşinci gecesi kullarına lutuf ve keremi ile tecelli eder; mü’minlerin günahlarını af buyurur. Kafirlere (Gösteriş yapıp samimi olmayanlar) mühlet verir, hased ve kin sahiplerini o huylarından vazgeçinceye kadar cezalandırmaz .” buyurmuşlardır.
 
     Ey Yüce Türk İslam alemi ! Bu gece bir vijdan muhasebesi gecesidir. Bütün sene içerisinde işlenen sevap ve günahların muhasebesi yapılır. Bunun içindir ki, bu mübarek geceyi tövbe ve istiğfar , taat ve ibadetle geçirmek kazançların en iyisidir. Kaza namazı kılmak, samimiyetle (İman gücü ile), büyük kuddusiyetine inanarak birtakım ibadetlerde bulunmak suretiyle yurdumuz, memleket ve milletimiz, çocuklarımız ve bütün hısım akraba, dostlar ve ahbabı yaranımız için hayır dualarda bulunup saadet ve selametleri için yalvarmak en güzel bir davranış olur.
 
     Bozgunculuğun kaynağı; ”İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde bozgun çıkar; ALLAH da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını kendilerine (Cezalandırır) taddırır.” Karada ve denizde bozgunun kaynağı olan el başta gelen musibetin de kaynağıdır. İşte bu el, aynı zamanda yarınki hayatta insanoğlunun yaptığı her şeyi konuşacak bir dildir. Bu bakımdan iş yaparken susan elin, aslında yaptığı işe en iyi şahit olduğunu hatırlamak gerekir. El aklın düşündüğünü ve hislerin ettiren bir vasıta olup, yapmayı gerçekleştiren organdır. Elin sağlık üzerinde de büyük bir tesiri (Etkisi) vardır.
 
      Kamburlaşacak kadar namaz kılsanız, kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız haramdan kaçmadıkça bunlar sizden kabul olmaz.
      ALLAH’a itaat maksadıyla haramdan sadaka veren, kirlenmiş elbiseyi idrar ile temizleten gibidir. Halbuki elbise temiz su ile temizlenir. Günahları ise ancak helal örter.
 
    SEYİD’ÜL İSTİĞFAR DUASI:
     Allahumme ente Rabbiy la ilahe illa ente halekteniy ve ene abduke ve eneala ahdike ve va’dike mesteta’tü eüzü bike min şerri ma sana’tü ebuu leke bini’metike aleyye ve ebuu bi zenbi fağfirli zunubu feinnehu la yağfirüzzünübe illa illa ente. Bi rahmetike ya erhamerrahimin.
 
   MEAL-İ ŞERİF: Nebii sallallahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ”Seyyidül istiğfar, ALLAHÜ Teala’dan şu yolda mağfiret dilemektedir. ALLAHIM! Rabbim sensin, ibadete layık hiç bir ilah yoktur. Yanlız sen varsın, beni sen yarattın, şüphesiz senin kulunum ve gücüm yettiği kadar ezelde sana verdiğim ahdu vahd üzere sabitim. (ALLAHIM) işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım, bana ihsan buyurduğun ni’metini zat-ı uluhyetine itiraf ederim. Günahımı da itiraf ederim. Binanaleyh günahımı affet. Çünkü günah yargılamak kimsenin haddine değildir.
 
   SEYİD’ÜL İSTİĞFAR duasını, samimiyetle (Kalben inanarak) okuyan’nın Cenab-ı ALLAH günahlarını af eder. Bazı insanlar yetim hakkını yiyerek, gayrı meşru (Haram) kazanç ile Hac’a, Ümreye, Camilere yardım Namaz kılarak ve diğer hayırlı işler yaparak, daha önce haram yiyerek, kararan sayfalarını beyazlatmak için hiç haram yememiş gibi faliyetlerde bulunan insanlara dikkat etmeliyiz! Haram yemesi tescillenen kişileri Cebab-ı ALLAH islah etsin. Ve bu insanların aldatıcı şerrinden Yüce Türk İslam alemini korusun.
      ALLAHIM! Hatalarımızı görmeyi, Yüce Türk İslam alemine nasip et, bilmeyerek yaptığımız hatalardan sana sığınırız.
 
    
     Cenab-ı Hak’dan bu mübarek gecenin manevi feyzinden Yüce Türk islam alemini mahrum etmemesini, bütün mü’minlerin İslam ve insanlık aleminin fevzü felaha kavuşmalarını berat gecesi hörmetine kadem eylemesini dilesin.
    Cenab-ı ALLAH, Yüce Türk İslam alemini böyle mübarek günlerden mahrum etmesin dileklerimizle, ALLAH, gühahlarımızı af etsin. Dualarımızı kabul etsin.
 
     T. C. nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Vatan şehitlerini, Feyzullah Değerli Hocamızı, İbrahim Kirazoğlu ve Cahit  Dalokay amcaları Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.
 
     Ne Mutlu Türküm Müslümanım Diyebilenlere.
     Ey Türk İslam alemi! Düşünelim Çalışalım araştıralım Üretelim.
 
     Kaynakça:
     Merhum: Feyzullah Değerli, İbrahim Kirazoğlu, Cahit Dalokay.
     Seyid’ül İstiğfar Duası: Dualarımız Mustafa Tombalak Nisan 1990 Trakya yağ san. Aş. Salat Yağları Yayını
     Numan Aladağ’ın, Not defteri.


Yazarın Son Yazıları:
Bayram oruçlunun mükafat günüdür!
Kadir Gecesi’nde melekler ordusu bizimle
Ramazan-ı Şerif’te açılan rahmet kapıları