Türkiye Belediyeler Birliği Seçimi ve Salim Çoruk

Türkiye Belediyeler Birliği Seçimi ve Salim Çoruk
31 Mayıs 2024 14:47

Türkiye Belediyeler Birliği 1945 Yılında belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak yardımlaşmalarını sağlamak amacıyla kamu yararına bir dernek olarak kurulduktan tam 57 yıl sonra tüm belediyeleri tek çatı altında toplamak adına 2002’de bakanlar kurulu kararıyla mahalle idare birliği statüsüne kavuştu.

 

 

Yunus BÜLBÜL H&H YORUM

 

 

Kuruluşundan son yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar birlik içinde AKP’li belediyelerden gelen delege çoğunluğu nedeniyle Türkiye Belediyeler Birliği ve birliğin iş ve işlemlerinin yürütülmesinden birinci derece sorumlu olan genel sekreterler AKP’li başkanlar ve onların belirlediği kimseler içinden seçildi.

 

 

Uluslararası düzeyde tüm Türkiye’deki belediyeleri temsil yetkisine sahip olan Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye genelinde bulunan bütün belediyelerin zorunlu üyeliği ve bütçesi oranlarında aidat ödemesinde bulunulan birlik çok güçlü bir bütçeye sahiptir.

 

 

AKP partizanlığı tüm Türkiye’de olduğu gibi Türkiye Belediyeler Birliğinin AKP’li olmayan belediyelere olan olumsuz tavırlarına yansıdı.

 

 

Birliğin tüzüğü gereği görevlerinden olan “Belediyelerin ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları ile fonlardan yararlanmalarına ve proje geliştirmelerine destek olmak.
Belediyelerin görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütmek veya destek vermek.
Belediyecilikle ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, belediyecilik alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak.
Belediyelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak” varken 22 yıllık süre içerinde Türkiye Belediyeler Birliği CHP’li belediyelere kör sağır davrandı.

 

 

Türkiye Belediyeler Birliği’nin CHP’li belediyeleri dışlaması bölge belediye birliklerini öne çıkardı. Bunların içerinde en önemli ve büyüğü İç Anadolu Belediyeler Birliği oldu.

 

 

Çok güçlü mali bütçesinden AKP’li belediyelere mali yardım aktarıp diğer destekleri yaparken CHP’li belediyeleri bu uygulamalar dışında tutmasının nasıl bir izahı olabilir.

 

 

Türkiye Belediyeler Birliği’nin taraflı tutumu hakkında zamanın CHP yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun 2021 Eylül’ünde “Birliğin kaynaklarının neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta, muhalefet belediyelerine karşı açık bir ayrımcılık yapılmaktadır. Birlik yönetimi, kaynakları adil olmayan keyfi politikalarla harcarken, hesap verme ilkesini de rafa kaldırmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyelerimiz Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur ve Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt, 23 Eylül 2021’de birlik yönetimine resmi bir dilekçe vermiştir.” diyerek TBB nin partizan tutumunun mahkemeye taşındığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

 

 

Şimdi gelinen noktada tamamen bir AKP arpalığına dönen Türkiye Belediyeler Birliği’nin encümen delege dengesi CHP lehine değişti.

 

 

5 Haziran’da yapılacak olan Türkiye Belediyeler Birliği’nin genel kurulunda birlik başkanlığı ve yönetimi CHP’li başkana geçeceği bu ismin de İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olacağı kesin gibi gözüküyor.

 

 

Başkanlıktan sonra yönetimdeki etkin konum olan Türkiye Belediyeler Birliği genel sekreterliği.

 
Genel sekterlik için 13 yıldan bu yana İç Anadolu Belediyeler Birliği genel sekreterliği görevini yürüten bu birliğin yaklaşık 10 kat fazla büyümesine büyük katkı koyan birlik işleyişi bilgisine sahip Salim Çoruk’un en uygun isim olduğu yerel yönetimler konusunda deneyimi olan çevrelerce kabul görüyor.

 

 

Bu konuda karar verecek olanların başında gelen Ekrem İmamoğlu’nun da Salim Çoruk’un Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni genel sekreteri olması yönünde karar vermesinin en doğru karar olacağı konuşuluyor.

 

 

Türkiye Belediyeler Birliği’nde yönetim değişikliğinin getireceği yeni hizmet anlayışının tüm belediyeleri kapsayacak şekilde adil olacağını umuyor yeni yönetimine şimdiden başarılar diliyoruz.

 

 

Yunus BÜLBÜL X

 


Yazarın Son Yazıları:
31 Mart CHP’ye iktidar yolunu açtı mı?
CHP seçmeni sandığa küsmez
Partilerde ideoloji çöktü