CHP’li vekilin vakıf sorularına bakandan kaçamak yanıt!

CHP’li vekilin vakıf sorularına bakandan kaçamak yanıt!
6 Mart 2018 11:23

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’de 5 bin 81 adet vakıf bulunduğunu, vergi muafiyeti tanınan vakıf sayısının ise 266 olduğunu açıkladı.

 

 

 

 

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soru önergesinde, “Türk Medeni Kanunun 526. maddesinde yer alan miras bırakan terekesini tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurabilir hükmünden yararlanarak on yılda kaç vakıf kurulmuştur? Son on yılda vasiyetname ile mal varlığını bir vakfa bağışlayan kişi sayısı kaçtır? Bağışlanan mülk adedi ne kadardır? Vergi muafiyeti tanınan vakıf sayısı kaçtır? Vergi muafiyeti tanınmayan vakıf var mıdır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

 

 

Maliye Bakanı Nacı Ağbal, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Vakıf kurma iradesi, resmi senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.” Şeklindeki 102 maddesine dikkat çekerek, Bu kapsamda halen faaliyetine devam eden 5081 yeni vakıf bulunduğunu açıkladı.

 

 

Türk Medeni Kanununun 526. Maddesi kapsamında kurulan bir yeni vakıf bulunmadığını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “5737 sayılı Vakıflar Kanununun: 4. maddesine istinaden vakıflar özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olup 12. maddesine göre de mal edinebilir, malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilirler” dedi.

 

 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, “4962 sayılı Kanunun 20. maddesine istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2007/1 sıra nolu genel tebliğde belirtilen esaslar doğrultusunda Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş yeni vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmektedir. Bu kapsamda vergi muafiyeti tanınmış 266 yeni vakıf bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

 

 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer sorularına tam yanıt alamadığını belirterek “Son on yılda vasiyetname ile mal varlığını bir vakfa bağışlayan kişi sayısı kaçtır? Bağışlanan mülk adedi ne kadardır? Başvurduğu halde Vergi muafiyeti tanınmayan vakıf var mıdır?” şeklindeki soruların yanıtsız kaldığını belirtti.

 

 

Yorumlar

Yorumlar