CHP’de il ve ilçe kongre takvimi belli oldu! Kritik genelge!

CHP’de il ve ilçe kongre takvimi belli oldu! Kritik genelge!
7 Aralık 2019 11:45

CHP’de 37’nci Olağan Kurultay sürecinde il ve ilçe teşkilatlarında yapılacak kongre takvimi belirlendi.

 

 

 

CHP’de, 30 Eylül Merkez Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kongreler takvimi başladı. Buna göre ilçe kongrelerinde delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe ve il kongreleri yapılacak.

İlçe kongreleri, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 tarihleri, il kongreleri ise 3 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlçe kongre tarihleri il başkanlarınca, il kongresi tarihleri ise Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek.

 

İl ve ilçe başkanlıklarına gönderilen genelgeye, 30 Eylül 2019 tarihli Merkez Yönetim Kurulu kararıyla kongreler takviminin başladığına dair vurguyla giriş yapıldı.Bu takvim uyarınca ilçe kongresi delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilçe kongreleri için 14 Aralık 2019– 27 Ocak 2020 tarihleri arası; il kongreleri için ise 3 Şubat 2020–2 Mart 2020 tarihleri arası belirtildi.
İlçe kongrelerinin il başkanlığı, il kongrelerinin ise MYK tarafından tarihe bağlanacağının belirtildiği genelgede, İl ve ilçe kongrelerinin yeri, günü ve saati ile gündeminin, kongre tarihinden en az 15 gün önce il ve ilçe merkezlerinde ilan edilmesi ve üyelere SMS ile bildirilmesi zorunlu tutuldu.

 

 

CHP’DE KİMLER DOĞAL DELEGE

 

Genelgede, doğal delegelerin kimler olduğu ve ayrıca kimlerin olamayacağı da net biçimde açıklandı.

 

 

İlgili kısımda aynen şunlar yazılı:

 

 

“Tüzüğümüzün 34. ve Kongreler Yönetmeliğimizin 13/2. maddeleri uyarınca, olağan ya da olağanüstü kongrede seçilmiş ilçe başkanı, seçilmiş ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe çevresindeki partili belediye başkanları ilçe kongresinin doğal delegeleridir.

Atama yoluyla göreve gelmiş ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ilçe kongresinin doğal delegesi değildir (Bu durumdakiler ancak muhtarlık bölgelerinde yapılan ilçe kongresi delege seçimlerinde seçilmiş olmaları halinde, delege olarak ilçe kongresinde oy kullanabileceklerdir).

Tüzüğümüzün 35. ve Kongreler Yönetmeliğimizin 15/2. maddeleri uyarınca, olağan ya da olağanüstü kongrede seçilmiş il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilin partili TBMM üyeleri ile il veya büyükşehir partili belediye başkanları il kongresinin doğal delegeleridir.

Atama yoluyla göreve gelmiş il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri ve il disiplin kurulu başkan ve üyeleri il kongresinin doğal delegesi değildir (Bu durumdakiler ancak ilçe kongrelerinde il delegesi seçilmiş olmaları halinde, delege olarak il kongresinde oy kullanabileceklerdir).

Seçilmiş il ve ilçe yönetim kurulu ile il disiplin kurulunun yedek üyeleri, asıl üye sıfatını kazanmadıkça doğal delege olmayacaktır (Yedekler doğal delege olarak oy kullanamazlar). Yedek olarak seçilip sonradan asıl üye olan yönetim ve il disiplin kurulu üyeleri ise doğal delegedirler. Ancak; atama ile göreve gelen kurulların asıl üyeleri de yedek üyeleri de sonradan asıl üye olsalar dahi doğal delege olamazlar.

Seçilmiş ilçe/il başkanı ya da yönetim kurulu veya il disiplin kurulu üyesi iken bu görevlerinden istifa eden, görevden alınan ya da herhangi bir nedenle görevden düşenler, bu sıfatları da sona ereceğinden, sonradan atama yoluyla aynı görevlere yeniden gelseler dahi seçilmiş delege olmadıkça il/ilçe kongrelerinde doğal delege sıfatıyla oy kullanamayacaklardır.”

Kongrelerin gündemi, toplantı yetersayısı, bu sayı olmaması durumunda yeniden nasıl toplanacağı, kongre başkanlık divanının oluşumu, çalışma raporunun oylanması, söz talepleri ve bunların yerine getirilmesi, genel kuralın seçimlerde çarşaf liste olduğu, ama blok liste talebinin nasıl yapılacağı, oylama ve karar alınması gibi kongrelerin işleyişine dair ayrıntılı bilgilerin yer aldığı genelgede, bir başka önemli konuya daha açıklık getirilmiş.

Genelgede belediye meclis üyelerinin delege ve/veya yönetimlerde aday olup olmama konusunun sürecin en başından beri sorulduğunun altını çiziyor. Daha önceki bir genelgede bu konuya açıklık getirildiği vurgulansa da yeni genelgede de konuya değinildiğini görmekteyiz.

 

 

CİNSİYET VE KADIN KOTASI NASIL UYGULANACAK

 

 

Cinsiyet ve yaş kotası üzerinde de genelgede hassasiyetle duruldu. İlgili kısım, örnek açıklamalarla desteklendi.

 

 

İşte genelgenin o kısmı:

 

 

“İl ve ilçe yönetim kurullarının seçiminde, il kongre delegeleri ve kurultay delegeleri seçimlerinde yüzde otuz üç (%33) cinsiyet ve yüzde yirmi (%20) gençlik kotası uygulanır. Bu özelliklerde yeter sayıda aday çıkmazsa katılan adaylarla tespit ve seçim yapılır.

Gençlik kotası belirlenirken kongre günü esas alınır. Kongre günü itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olanlar gençlik kotası kapsamında olup 31 yaşından gün almış olanlar gençlik kotası kapsamında değildir. Bu hesap kongre tarihinden adayın doğum tarihinin çıkarılması suretiyle yapılır. Çıkarma işlemi sonunda kalan kısmında yıl hanesi 30 çıkanlar gençlik kotası kapsamında değildir. Çünkü yıl hanesi 30 olduğunda kişi, hayatının 30. yılını doldurmuş ve 31. yılından gün almış olur.

Örnek 1: 21 Aralık 2019 tarihinde yapılan bir kongre günü itibariyle 21 Aralık 1989 tarihinde ve bundan önce doğanlar gençlik kotasına dahil değil, sonra doğanlar dahildir.

Örnek 2: 12 Ocak 2020 tarihinde yapılan bir kongre günü itibariyle 12 Ocak 1990 tarihinde ve bundan önce doğanlar gençlik kotasına dahil değil, sonra doğanlar dahildir.

Cinsiyet ve gençlik kotası özelliklerine birlikte sahip olan aday her iki kotadan da sayılır.”

Oy pusulaları, blok ve çarşaf listeye dair ayrıntılar, tüm seçimlere dair ortak hükümler ile devam eden genelgede kongre sonrası sonuçların 7 gün içerisinde Genel Merkeze gönderilmesinin, ayrıca chpintranet sistemine seçilenler girilmesinin zorunlu olduğu da belirtilmiş.

1 2 3 4

Yorumlar

Yorumlar