Avukatlık Hizmetleri

Avukatlık Hizmetleri
3 Haziran 2019 08:06

Tüm davalar kapsamında davada taraf olan kişilerin savunma hakları kanun ile sabit olup, avukatlık hizmetleri alması isteğe bağlı olarak yasal zemin içerisinde gerçekleşiyor. Türk hukuk sisteminde hukuk ve ceza davaları birbirinden farklı konu ve mahkemeler nezdinde dava süreci aşamasında görüşülerek karara bağlanıyor. İster hukuk ister ceza davası olsun avukatlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen birçok kişi noterden vekaletname çıkararak avukatlarına dava sürecinde yetkilendirme verebiliyorlar.

 

Avukatların Görev Yetkileri

 

Davanın içeriğine göre konusunda uzman avukatlar ile yola devam eden taraflar, tam olarak yetkilerini avukatlara teslim ediyorlar. Bu nedenle kadıköy avukat hizmetleri alan kişiler avukatları tarafından dava sürecinde davanın gidişatı ve gelişmeler konusunda bilgilendiriliyorlar. Dava dilekçesinin yazımından mahkemeye dava dilekçesinin ibraz edilmesi gibi konular kadıköy avukatları tarafından yerine getiriliyor. Birçok kişi davayı kazanmak ve haklı olduğunu ispat etmek için en iyi kadıköy avukatları konusunda gerekli araştırma yaparak kendileri için en uygun avukatlar ile görüşerek vekaletlerini veriyorlar.

 

Avukatların Dava Sürecindeki Görevleri

 

Avukatlar dava öncesinde müvekkillerinden dava ile ilgili bilgi ve belgelerin temin edilmesini ve aynı zamanda dava konunun bizzat birinci ağızdan dinleyerek davaya nasıl bir giriş yapacaklarına karar verirler. Gerekli bilgi ve belgeler tespit edildikten sonra dava dilekçesi mahkemeye ibraz edilerek dava sürecinin başlaması sağlanıyor. Dava süresince taraflar isterlerse davaya katılabiliyor istemezler ise katılmıyorlar. Ancak bazı durumlarda mahkeme heyeti tarafları bizzat duruşma salonunda görmek isteyebiliyor.

 

Temyiz Süreci ve Süresi

 

Davanın yerel mahkemede açılması ve yerel mahkemenin gerekçeli kararını her iki tarafa tebiğ etmesinden sonra tarafların ilgili gerekçeli kararı 15 gün süre içerisinde yargıtaya temyiz etme hakları söz konusu. Bu süre ve süreç tamamen yasal bir süreç olarak dikkat çekiyor. 15 günlük bu yasal sürenin aşılması durumunda karar taraflar tarafından kabul edildiği anlamına geleceğinden kararın kesinleşmesi sağlanıyor.

Yasal süre içerisinde yerel mahkeme delaleti ile yargıtaya yapılan temyizler yargıtay tarafından değerlendirilerek nihai karar çıkarılıyor ve bu nihai karar yine yerel mahkeme delaleti ile taraflara tebliğ ediliyor. Bu süreç içerisinde avukatların itirazları ve itiraza olan konuları tespit etmesi oldukça önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

 

 

 

Yorumlar

Yorumlar