Yeni yönetmelikle bakanlık, eğitim çağındaki çocukları evliliğe teşvik ediyor

Yeni yönetmelikle bakanlık, eğitim çağındaki çocukları evliliğe teşvik ediyor
9 Eylül 2013 12:22

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, yeni yönetmelikle birlikte evli olan kişilerin okullara kayıt yaptıramayacağını, öğrenci iken evlenenlerin ise, okulla ilişkisinin kesileceğine dikkat çekerek, bakanlığın bu yönetmelikle eğitim çağındaki çocukların kamu gücünü suistimal edip evliliğe teşvik ettiğini vurguladı.

 

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı, tüm ortaöğretim kurumları yönetmeliklerini bir araya getirdiği yeni yönetmeliğini hiçbir sendikaya danışmadan, kamuoyu ile tartışmadan yürürlüğe soktuğunu ifade etti. Demir, 3 tanesi geçici madde olmak üzere 230 maddeden oluşan son derece kapsamlı bir yönetmeliği yine sendikalardan görüş almadan ve kamuoyu ile tartışmadan yürürlüğe sokan Bakanlığın, geçmişten ders alma özürlü olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Bakanlığın bu yönetmelikle eğitimi gericileştirme ve ticarileştirme politikasını pekiştirmeye çalıştığını belirten Demir, “Bu amaçla yönetmelikten önceki Ortaöğretim Yönetmeliğinde olan ‘Atatürk ilke ve devrimleri’ çıkarılmış, ders kitaplarında ulusal belleğimizi oluşturan konular yok sayılmış, öğretmen kılavuz kitaplarında Atatürk portresi, İstiklal Marşı ve Gençliğe Hitabe’ye yer verme zorunluluğu düzenlenmemiştir” açıklamasında bulundu.

 

EVLİ OLANLARIN OKULLARA KAYITLARI YAPILMAZ, İFADESİ UTANÇ VERİCİ

 

Yönetmelikte yer alan “Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir” maddesinin utanç verici olduğuna dikkat çeken Demir, “Bakanlık adeta eğitim çağındaki çocuklarımızı kamu gücünü suistimal ederek evliliğe teşvik etmektedir. Çağdaş eğitim sistemlerinde bir benzerine rastlanmayan bu skandal düzenleme, Cumhuriyetimizin çağdaş eğitim hedeflerinin AKP elinde yitip gittiğinin çarpıcı kanıtıdır. AKP bu düzenleme ile Mısır’daki devrik lider Mursi’ye özenmektedir” dedi.

 

İMAM HATİP LİSELERİNDEKİ MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİNE “MELE” YETKİSİ VERİLİYOR

 

Yönetmeliğin madde 86/6 hükmü ile bugüne kadar adı konulmayan gerçek hukuki dayanak kazanmış, Milli Eğitim Bakanlığı adeta Diyanet İşlerine Başkanlığı’na bağlanmıştır. Söz konusu maddede, Milli Eğitim Bakanlığı’nın adeta Diyanet İşlerine Başkanlığı’na bağlandığı maddeyi “Anadolu imam-hatip ve imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çalışmalar yapar, dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır” diye kaydeden Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

 

“Bu maddeyi okullarda ibadethane açılmasını öngören 99. madde ile birlikte değerlendirirsek İmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öğretmenlerine AKP’nin deyimiyle ‘mele’ yetkisi verilmektedir. Madde kapsamına dahil olan öğretmenler, devlet adına cemaat ve tarikat çalışması yapacaklar, kamu kaynaklarıyla tarikatlara işgücü olarak hizmet edeceklerdir. Başka hiçbir branş öğretmenine verilmeyen bu görev ve sorumluğun daha doğrusu yetkinin sadece İmam Hatip Liselerindeki meslek dersi öğretmenlerine verilmesi Öğretim Birliği’nin tamamen ortadan kaldırılarak Osmanlı’nın çöküş nedenlerinden biri olan iki başlı eğitim sisteminin başladığının göstergesidir. Ülkemiz siyasetinde son düzlüğünü koşan AKP, giderayak kör hedeflerini gerçekleştirme cüretini artırmaktadır. Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet’in değer ve kazanımlarını, öğretim birliğini var oluş gerekçesi sayan Eğitim-İş utanç verici bu çağdışı yönetmeliğe karşı gereken her türlü meşru mücadelesini sürdürecektir.”