Yeni cumhurbaşkanı, RTE’nin yıktığı tüm Atatürkçü cumhuriyet değerlerini derhal geri getirmeli

Yeni cumhurbaşkanı, RTE’nin yıktığı tüm Atatürkçü cumhuriyet değerlerini derhal geri getirmeli
12 Haziran 2018 14:02

Seçimlere çok az bir zaman kala artık anlamış bulunuyoruz ki, Cumhuriyet’in yıkıcısı RTE tasını tarağını toplayıp gidecek ve yerine yeni bir cumhurbaşkanı gelecektir; büyük bir olasılıkla bu cumhurbaşkanı Muharrem İnce olacaktır.

 

 

Dr. İbrahim ÖZDOĞAN H&H YORUM

 

 

Lafı hiç dolandırmadan belirteyim ki, Atatürk, cumhuriyet değerleri ve demokratik çizgi üzerinde yürüyen Muharrem İnce’nin ivedilikle yapması gereken icraatların en önemlisi yıkılan Atatürkçü cumhuriyet değerlerini yeniden ve 1 mikrogram eksik olmaksızın yerine oturtarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin ayaklar altına alınan onur ve haysiyetini kurtarmalıdır.

 

 

Kısacası RTE’ye karşı tarihin altın sayfalarına geçecek şekilde bir nazire yapmalıdır.

Yeni cumhurbaşkanından öncelikle ve ivedilikle beklediklerimizin sembolik değerleri olması nedeniyle de bir kısmı maddeler halinde şunlar olmalıdır:

 

 

1-Okullardan kaldırılan ve çocuklarımıza her sabah Türklüğü, Atatürkçülüğü, vatan sevgisini, doğruluğu, çalışkanlığı, büyüklere saygı, küçüklere sevgiyi anımsatan ”ANDIMIZ’‘ı derhal geri getirmelidir.

 

 

2-Askerde söylettirilen yemek duasındaki kaldırılan ”TANRI” sözcüğü tekrar getirilerek yüz binlerce askeri Arapçılık beyin yıkama belasından kurtarmalıdır.

 

 

3-Cumhurbaşkanlığı makamına oturur oturmaz zorba yöntemlerle RTE’nin gizlenen diplomasızlığı hukuk yoluyla ortaya çıkarılmalı, bunu gizleyen dekanlar, sahtekarlık yapan ilgili noter, YSK heyeti mahkemeye verilerek ağır şekilde yargılanmaları sağlanmalı ve görevden alınma ile birlikte tüm unvanları ellerinden alınmalıdır.

 

 

RTE’nin diplomasızlığının açığa çıkarılması o kadar önemli ki, bu icraatla bir cumhurbaşkanı sıfatıyla imzaladığı her şey yok hükmünde olacaktır.Çünkü RTE cumhuriyet değerlerini yıkarken genellikle bu sıfatla yıkmıştır.Bunun sonucunda RTE ivedilikle yargı önüne çıkarılmalıdır.Unutmayalım ki, Atatürkçü cumhuriyet değerlerini en çok bu nedenle tekrar aslına rücu ettireceğiz.

 

 

4-İmam Hatip haline getirilen okullar-hemen hemen hepsi imam hatip yapıldı-tekrar hızla seküler eğitim yuvaları haline getirilmeli, ders müfredatları ve kitapları acilen değiştirilmelidir.

 

 

5-RTE’nin emir erliğini yapan-çoğunluğu böyle-üniversite rektörleri ivedilikle değiştirilmeli, yerlerine Atatürkçü çağdaş seküler değerleri içselleştirmiş profesörler getirilmelidir.

 

 

6-Kapatılan ve yüzlerce yıllık geçmişleri olan Kara, Deniz, Hava Harp Okulları, Harp Akademileri, Askeri liseler(Kuleli Askeri Lisesi, Bursa Işıklar Lisesi, Heybeliada Deniz Lisesi vs…) yine kendi binalarında açılmalıdır.

 

 

7-Milli Savunma Üniversitesi dedikleri saçmalık yok edilmelidir; burada o kadar ağır cahillik var ki, adam üniversite okumadığı için ‘’milli’’ ile ‘’üniversite’’ sözcüklerini bir araya getiriyor, halbuki bu iki sözcük birbiriyle ters anlamlıdır ve bilimde millilik olmaz.

 

 

8-Fetö davaları kapsamında AKP’nin içine yönelmeli ve bu bağlamda ilgisi olan tüm siyasetçiler, bürokratlar tutuklanmalıdır.-en açık deliller eldeki videolar, konuşmalar, devlet arşivi nedeniyle bunlar için vardır, RTE bunların başında gelmektedir,Bunlar bir şeyden haberi olmayan gariban mazlumları tutuklayıp, kendilerine sıra gelince kılıcı kınlarına koyuyorlar-

 

 

9-Yapılacak Atatürkçü cumhuriyet değerlerini yerlerine koyma icraatlarının sağlıklı yürümesi ve cumhuriyet düşmanlarının toplumu ajite etme tehlikesine karşı önlem olarak tüm valilerin, kaymakamların il ve ilçe emniyet müdürlerinin değiştirilerek yerlerine Atatürkçü yöneticiler getirilmelidir.

 

 

10-RTE döneminde açıkça Atatürk cumhuriyetine karşı cürüm işlemiş her devlet görevlisi-küçük veya büyük-işten el çektirilmeli ve yargılanmalıdır.

 

 

11-Kaçak saray yepyeni bir üniversite yapılarak, Atatürk’ün kemikleri sızlamaktan kurtarılmalıdır.

 

 

12-Atatürk çizgisinden çıkmış Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanları değiştirilerek yerlerine yürekleri Atatürk sevgisi ile atan generaller getirilmelidir, gerekirse görevden zorbalıkla alınarak yargılattırılıp hapse konulan, sonra suçsuzluğuna karar verilen generaller ve subaylar RTE ve fetöcülere nazire olsun diye yeniden göreve getirilmelidir.

 

 

13-Tüm askeri okullara Atatürkçü gençler alınmalı, Arapçılık sınavı ile alınan öğrenciler gözden geçirilerek, gerektiğinde işlem yapılmalıdır.

 

 

14-Askeri hastaneler yeniden eski statülerine kavuşturulmalı, siviller buralarda tedavi edilmemelidir ve tekrar eski adlarına kavuşturulmalıdır.

 

 

15-Atatürk adı verilmiş ve RTE talimatı ile değiştirilmiş her yere-stadyum, havaalanı, cadde vs…-yeniden ulu önderimizin adı konulmalıdır.

 

 

16-İmam hatipleştirilerek gerici yuvası haline getirilen tüm tarihi okullar-Galatasaray Lisesi, Daruşşafaka Lisesi, Marif Lisesi, İstanbul Lisesi vs…-yeniden eski statülerine kavuşturulmalıdır.

 

 

17-Cumhuriyeti, vatanı, demokratik insan haklarını korumak ve Arapçı gerici hareketlere karşı hızla Atatürkçü polis ve polis şefleri yetiştirilmelidir.

 

 

18-Gericiler tarafından bahane ile kaldırılan Atatürk heykel ve büstleri, yeniden aynı yerlerine yapılmalıdır; çünkü bu gibi icraatlar Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı bir meydan okumadır!

 

 

19-Bugünkü kaçak saray üniversite olduktan sonra yerleşkesinde dev bir Atatürk heykeli yapılmalı ve yanına bir kitabe olarak TÜRK GENÇLİĞİNE HİTABE baştan sona yazılmalı ki, gelecek kuşaklara Türk milletine ihanet edenlerin ne hallere düştükleri ibretle gösterilmelidir.

 

 

20-Türk yargısı değerlendirilmeli ve yeniden Atatürkçü değerlere inanan binlerce yargıç ve savcı alınmalıdır.

 

 

21-Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, Atatürk İlke ve İnkilaplarına ihanet etmiş olan siyasiler, bürokratlar, Yüce Divan ve yargı önüne hızla çıkarılmalıdır.

 

 

22-Zenginleşen ve bankaların içini boşaltılan yandaşların tümünün hesapları incelenmeye alınmalı, tıpkı fetöye yapıldığı gibi şirketlerine kayyum atanmalı, zorbalıkla ve zulümle bankalardan milyar dolarlar halinde alınan halkın parası geri alınarak kendileri de yargıda hesap vermelidir.

 

 

23-RTE’nin halkın oyunu almak için büyük projeler olarak ortaya attığı ve halkın iflahını sökecek olan projeler-İstanbul Kanal projesi vs…-derhal iptal edilmelidir.

 

 

24-Diyanet’in başına Atatürkçü bir ilahiyatçı getirilerek gerici icraatlara derhal son verilmelidir.-çok değerli Atatürkçü ilahiyatçılar var ve zamanı eldiğinde bu konudaki düşüncemi açıklarım-

 

 

25-Parlamenter sisteme dönmek için gerekli çalışmalara başlanılmalıdır ki, Atatürk’ün en büyük yapıtı bu sistem Cumhuriyet’in ve Atatürk İlke ve İnkilapları’nın en büyük sembolüdür.

 

 

26-TSK’nın elinden alınan askeri kışlalar yeniden asli sahibine teslim edilmelidir.

 

 

27-Gericilik ve Arapçılık dersleri kaldırılarak tüm okullara yeniden Cumhuriyet Tarihi ve Atatürkçülük dersleri konulmalıdır.

 

 

28-Okullarda felsefe derslerinden ayrı olarak din bilimi anlamına gelen ve dinlerin çıkış nedenlerini araştıran ki, din dersleri ile hiç ilgisi yok, ‘’Teoloji’’ dersleri konulmalıdır.

 

 

29-Dinlerin kitleleri köleleştirici baskısına karşı toplumu özgür düşünce ve dogmatik inançlar konusunda aydınlatan teloglar yetiştirmek üzere Teoloji fakülteleri kurulmalıdır.Tüm Avrupa ülkeleri ve ABD’de bunlar olmasına rağmen Cumhuriyet Türkiyesi’nin en büyük ayıbı olarak bizde malesef kurulmamıştır.

 

 

30-RTE döneminde şunu anladık ki, gericilere verilen ödün oranında gericiler bilime, akla, çağdaş modern değerlere, insan haklarına ve demokratik değerlere hayasızca saldırırlar ve hiçbir acıma duyguları olmaz.Bu nedenle bu 16 yıllık fetret döneminde edinilen deneyime göre bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne en küçük bir kıpırdamaya karşı derhal teyakkuz durumuna geçilmelidir.Zira saptanan bir gerçek olarak biliniyor ki, devrimler kısa ama karşıdevrimler hep uzun sürmektedir.

 

 

Türk milletinin ebedi önderi Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki BURSA NUTKU gençleri esas alarak igerekli talimatı bize vermiştir:

 

 

“Türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, ‘Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır.’ demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.
Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, ‘Polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir.’ diye düşünecek, ama hiç bir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, ‘Demek adliyeyi ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım.’ diyecek.
Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve meclise telgraflar yağdırıp, haklı ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, ‘Ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir.’
İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!”

 

 

Dr. İbrahim ÖDOĞAN Twitter

 

 

 

 


Yazarın Son Yazıları:
Türk ordusunu taammüden mahvetti
Tayyip Erdoğan’a karşı tüm muhalefet partileri ortak demokratik milli mücadele başlatmalıdır
Fetö teröristlerine af isteyen ya gafil ya hain ya da kaset korkusu olan şerefsizlerdir!