Uzaktan çalışma yönetmeliği yayımlandı

Uzaktan çalışma yönetmeliği yayımlandı
10 Mart 2021 07:49

Yönetmelikle getirilecek düzenlemeler özetle şöyle:

 

 

SÖZLEŞME YAPILACAK

 

Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılacak. .

Sözleşmede; işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin hükümler tespit edilecek.

 

İŞVERENLE İLETİŞİM ŞARTLARI BELİRLENECEK

 

İşverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacak.

 

UZAKTAN ÇALIŞMA MASRAFINI İŞVEREN KARŞILAYACAK

 

Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı mekân ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan önce tamamlanacak.

Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma usulü, uzaktan çalışan ile işveren tarafından birlikte belirlenecek.