Üniversitelerde ‘arka kapı’ atama!

Üniversitelerde ‘arka kapı’ atama!
2 Ekim 2022 09:22

Sayıştay’ın raporları, yükseköğretim kurumlarında “liyakatin yerini arka kapı atamaların aldığını” ve “yasalara aykırı kadrolaşmanın” gerçekleştiğini ortaya koydu. Son dönemde kurulan üniversitelerin yanı sıra köklü geçmişe sahip olanlarda bile usulsüz atamalar tespit edildi.

 

 

Fotoğraf: İTU Twitter

 

Cumhuriyet’ten Erdem Sevgi’nin haberine göre Sayıştay’ın üniversitelere ilişkin 2021 denetim raporları, söz konusu kurumlardaki “yasadışı kadrolaşmanın” ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Raporlara yansıyan atama usulsüzlükleri şöyle:

 

İTÜ sınırları aştı: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yönetim Kurulu, dört farklı dekanlık kurdu ve atamalar yaptı. Sayıştay, dekanlık makamına karşılık gelen birimin “cumhurbaşkanınca yapılan planlama çerçevesinde kanunla kurulabileceğine”, buralara yapılacak atamalarda ise “YÖK’ün yetkili olduğuna” dikkat çekerek İTÜ’nün mevzuata aykırı işlem yaptığını raporladı.

 

AÜ’de yetki karmaşası: Sayıştay, geçen yıllarda Ankara Üniversitesi’nde (AÜ) sadece rektör imzasıyla “Daire Başkanı gibi çalışan” 24 koordinatör ve iki koordinatör yardımcısı ataması yapılmasını ve bu isimlere imza yetkisi verilmesini “görev ve sorumlulukların aşılması” olarak değerlendirdi. Bunun üzerine AÜ Senatosu’nda “Yetki ve İmza Devri Yönergesi” oluşturuldu. Ancak Sayıştay, söz konusu unvanı kullananlara yetki devri yapılamayacağını” belirterek AÜ’de “yetki karmaşası” oluştuğuna dikkat çekti.

 

Yasaya aykırı: Sayıştay, Çukurova ve Fırat üniversitelerinde bazı genel sekreterlik, daire başkanlığı, enstitü, fakülte ve yüksekokul sekreterlikleri ile şube müdürlükleri kadrolarının dolu olmasına rağmen buralara “usule aykırı” vekaleten atamalar yapıldığını belirledi.

 

Sınavsız giriş: Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi, Giresun ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar üniversitelerindeki çok sayıda şube müdürlüğüne yapılan “arka kapı atamalarla” mevzuatın “bertaraf edildiği” vurgulandı. “Yükselme sınavları” yapılması gerekirken şartları tutmayan isimler görevlere atandı.