Üniversiteler sınavsız atamalarla dolu!

Üniversiteler sınavsız atamalarla dolu!
19 Ekim 2022 10:31

Üniversitelerdeki kadrolaşma ve liyakatsizlik iddiaları Sayıştay raporlarında vücut buldu. Sayıştay 3 üniversiteden birinde sınavla gerçekleştirmesi gereken atamaların sınavsız şekilde yapıldığını tespit etti.

 

Fotoğraf: https://www.alanya.edu.tr/

 

Sayıştay 99 üniversitenin 2021 denetim raporunu geçen günlerde paylaştı. Birgün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre birçok üniversitede usulsüz işlem tespit eden denetçilerin ortak tespiti ise şube müdürlüğü gibi görevlerde “Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolara Sınav Şartına Uyulmadan Atama Yapılması” oldu. Üniversitelerin şube müdürü yapacağı kişileri fakülte sekreteri yaparak birçoğunu kısa süre görevde tutarak şube müdürlüğüne geçirdiği tespit edildi. Denetlenen 99 üniversitenin 31’inde bu durumun yaşandığı belirlendi.

Bu üniversitelerden bir tanesi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi. Üniversitenin raporunda şu tespitlere yer verildi: “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde söz konusu uygulama ile 2016-2019 yılları arasında on iki personel fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliğine atandıktan sonra sınavsız olarak şube müdürü kadrosuna atanmıştır. Bu şekilde şube müdürlüğüne atananların tamamı önce yukarıda değinilen ve üst görev niteliğinde bulunan kadrolara atanmış ve akabinde bir süre sonra şube müdürlüğü kadrolarına atamaları gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, belli süreli atamalarla üst görevlere getirilen kişiler, Yönetmelik’in söz konusu istisna hükmünden yararlanılarak şube müdürlüğü kadrolarına getirilmiş olmaktadır. Bu yöntemle ataması yapılan personelin, şube müdürlüğü görevinden daha alt görev grubu içerisinde üç yıl süreyle çalışma şartını da taşımadıkları anlaşılmıştır. Bu nedenle de söz konusu atama işlemlerinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gibi, eşitlik ve liyakat esaslarına aykırılık dolayısıyla da çalışma barışını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.”

 

 

TAM 15 ATAMA

 

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde ise bu şekilde tam 15 kişinin ataması gerçekleştirildi. Sayıştay raporunda bu kişilerin fakülte veya yüksekokul sekreterliğinde sadece 1- 2 ay kaldığı, sonrasında hemen şube müdürlüğüne geçirildikleri aktarıldı. Raporda şunlara değinildi: “Bu şekilde şube müdürlüğüne atananlar önce yukarıda değinilen ve üst görev niteliğinde bulunan kadrolara atanmış ve akabinde de kısa süre sonra şube müdürlüğü kadrolarına atamaları gerçekleştirilmiştir. Böylece, kısa süreli atamalarla üst görevlere getirilen kişiler Yönetmelik’in söz konusu istisna hükmünden yararlanarak şube müdürlüğü kadrolarına atanmış olup mevzuatla getirilen eşitlik ve liyakat esası göz ardı edilmiştir.”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi de bu şekilde atama yapanların arasında. Sayıştay raporunda bu konuya ilişkin şunlar denildi: “Şube müdürlüğüne atananlar önce üst görev niteliğinde bulunan kadrolara atanmış ve akabinde de kısa süre sonra şube müdürlüğü kadrolarına atamaları gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında fakülte ve yüksekokul sekreterliğinden şube müdürlüğüne atanan 2 kişi de sadece yaklaşık iki ay fakülte ve yüksekokul sekreterliğinde bulunmuştur.”

 

 

5 GÜN SEKRETERLİK

 

 

Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yapılan atamalarda ise 1 ay dahi sekreterlik yapmadan şube müdürlüğüne geçenler bulunuyor. Hatta bir kişi sadece 5 gün yüksekokul sekreterliği yaptıktan sonra şube müdürlüğüne geçirildi. Üstelik bu uygulama yaklaşık yirmi yıldır devam ettiği tespit edildi. Üniversitenin raporunda şunlar aktarıldı: “Üniversite tarafından yapılan söz konusu 18 atamanın 6 tanesinin gerekli şartları sağlamaması ayrıca fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği kadrolarının müdür kadrosuna göre üst kadro olarak değerlendirip sınavsız atama işleminin tesisi kamu personeli açısından mahzurlu bazı durumların yaşanmasına neden olabilecektir.”

 

 

EN UZUN 33 GÜN

 

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde ise sekreter olarak görev yapanlar arasında en uzun süre görevde kalan kişi sadece 33 gün görev yaptı. Tam 15 kişi bu şekilde atanarak şube müdürü yapıldı. Bu kişilerden 3’ü şef, 10’u bilgisayar işletmeni, 1’i kimyager, 1’i ise defterdarlık uzmanıyken sekreter olarak atandı. Daha sonra 6 ile 33 gün arasında değişen günlerde görev yaptıktan sonra hepsi şube müdürlüğüne getirildi. Sayıştay üniversiteyi şöyle uyardı: “İdari personelin fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterliklerine atandıktan sonra bu görevlerde asgari bir tecrübe ve birikime sahip olacak kadar bir süre geçmeden, atama tarihlerinden sadece birkaç gün sonra yine sınavsız olarak ‘Şube Müdürlüğü’ kadrolarına atanmaları, fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterliklerine yapılan ara atamaların, aslında ‘Şube Müdürlüğü’ kadrolarına yapılacak atamalar için sınav şartını bertaraf etmek amacıyla kullanıldığı, her ne kadar sınav şartı bertaraf edilmişse de bu kadroya atanan kişilerin şube müdürlüğü için hem genel hem de özel şartları birlikte taşımadığı, üniversitenin kurulduğu 2018 yılından beri görevde yükselme sınavının yapılmadığı düşünüldüğünde, yapılan atamaların ‘Kariyer’ ve ‘Liyakat’ ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.”