Türkiye’deki yeni koronavirüs dalgası çocukları nasıl etkiliyor?

Türkiye’deki yeni koronavirüs dalgası çocukları nasıl etkiliyor?
27 Nisan 2021 11:03

Kamuoyunun bir bölümündeki yaygın kanının aksine koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı, yetişkinler kadar yoğun ve şiddetli olmamakla birlikte çocukları da etkiliyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki çeşitli hastanelerde çocuklar için Covid-19 yataklı servisleri ve de çocuk yoğun bakım servislerinin Covid-19 üniteleri bulunuyor.

 

 

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara milletvekili Levent Gök, Meclis araştırması açılması için önerge verdi.

 

Gök önergesinde şunları kaydetti:

 

 

2019 yılının son günlerinde Çin’de görülmeye başlanarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ülkemizde halen etkili olmakta, salgına ilişkin gelişmeler ve bulgular pandemiye karşı mücadeleyi yeni safhalara taşımaktadır. Covid-19 pandemisinin ilk döneminde çocukların bu enfeksiyondan ağır etkilenmediği görülmekteyken yeni araştırmalara göre çocuklarda da yetişkinler kadar inatçı semptomlar görülebilmekte ve uzun süreli hastalık geçirme riskleri bulunmaktadır. Çocuklarda akut enfeksiyonların hafif geçmesine rağmen yeni araştırmalar çocukların uzun süreli Covid-19 geçirme riskinin bulunduğunu göstermektedir.

 
Avrupa’da Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da yapılan araştırmalara göre Covid-19 semptomları gösteren çocukların yüzde 13 ila 15’inde görülen semptomlar beş haftadan uzun sürmektedir. Yetişkinlerde sık görülen halsizlik, eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, uykusuzluk, solunum sıkıntıları ve kalp çarpıntısı semptomları çocuklarda da görülmüştür. Covid-19 pozitif çocukların yarısından fazlasında görülen bu semptomlardan en az bir tanesi 17 haftadan uzun sürmekte, bu çocukların yüzde 43’ü semptomlar sebebiyle günlük aktivitelerinden uzak kalmaktadır.

 
Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de yapılan geniş çaplı araştırmalar uzun Covid-19 geçiren çocukların nöropsikiyatrik sorunlar yaşadığını ortaya koymaktadır. Çocukların yüzde 61’i konsantrasyon sorunları, yüzde 46’sı bilgiyi hatırlamada sorun, yüzde 33’ü söylenen bilgiyi anlamada ve yüzde 32’si konuşurken doğru kelimeleri bulmakta sıkıntı yaşamışlardır. Çoğu çocuk virüs bulaşından sonra hastalanırken, hastaların yüzde 20’si enfekte olduktan sonra bir süre daha sağlıklı kalmaya devam etmekte, asemptomatik ya da mininal semptomlar gösteren çocuklarda da Covid-19’un uzun süreli etkileri görülebilmektedir.

 
Ülkemizde görülen Covid-19 vakalarının yaş ortalaması gün geçtikçe düşmekte, görülmeye başlanan virüs mutasyonları her yaştan bütün yurttaşlarımızı tehdit etmektedir. Öncelikli olarak virüs yayılım hızının düşürülmesi ve aşılama hızının artırılması şart olmakla birlikte uzun süreli enfeksiyon geçiren çocuklarımızın yaşaması muhtemel sağlık sorunlarının asgariye indirilmesi için sözü geçen vakalara özel çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir.

 

 

Ülkemizde uzun süreli Covid-19 geçirmiş ve geçiren çocuklarımız ile asemptomatik vakaların tespit edilmesi, sözü geçen vakaların gösterdiği semptomların ve semptomların görülme sürelerinin araştırılması, uzun süreli Covid-19 vakalarının virüsü yayma hız ve biçimlerinin incelenmesi ile ortaya çıkacak veriler ışığında alınacak tedbirler ile uzun süreli Covid-19 geçiren ve geçirecek çocuklarımızın bu süreci daha hızlı geçirmesini ve olası kalıcı etkilerin önüne geçilmesini sağlamak amacıyla Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.