TTB, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Danıştay kararını temyize taşıdı

TTB, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Danıştay kararını temyize taşıdı
2 Eylül 2022 22:10

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini reddetmesini temyize taşıdı.

 

 

‘İstanbul Sözleşmesi’ adıyla anılan ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden 20 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkılmıştı.

 

200’DEN FAZLA DAVA AÇILDI

 

Karara karşı kadın örgütlerinin, baroların, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin ve bireylerin açtığı 200’den fazla davaya ilişkin duruşmalar 2022 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarında gruplar halinde görülmüştü.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu örgütler sözleşmeden çekilme kararının toplumsal, siyasal ve hukuksal anlamı üzerine konuşmalar yaparken; Danıştay savcısı da ‘sözleşmeden çekilme kararının iptali’ yönünde görüş sunmuştu. Kararını 19 Temmuz 2022 günü açıklayan Danıştay 10. Dairesi ise İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini ikiye karşı üç oyla reddetmişti.

TTB, Danıştay 10. Dairesi’nin kararı ile ilgili 30 Ağustos 2022 günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz başvurusunda bulundu.