Teğmenlerin ‘Atatürk fotoğrafı’ kavgasında mahkemeden garip karar!

Teğmenlerin ‘Atatürk fotoğrafı’ kavgasında mahkemeden garip karar!
4 Haziran 2024 10:20

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da teğmenler arasında çıkan ‘Atatürk’ fotoğrafı tartışmasının ardından başlatılan disiplin soruşturması sonucu TSK’den ihraç edilen teğmenlerden B.Y.’nin yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi.

 

 

 

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Tuzla Piyade Okulu’nda yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen teğmenlerle diğer teğmenler arasında çıkan tartışma sonrası TSK’den ihraç edilen teğmenlerden B.Y.’nin mahkemeye yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunun reddedildiğini yazdı.

 

 

Erkin’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

 

 

“Teğmenlerden B.Y.’nin avukatları İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne “yürütmenin durdurulması talebinde” bulundu.

Şimdi o mahkeme kararını paylaşacağım.

Tarih 16 Mayıs 2024.

Teğmen B.Y.’nin avukatları davacı oldukları Milli Savunma Bakanlığı’yla ilgili İstanbul 6. İdare Mahkemesi’ne şu istemle başvurdu:

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı bünyesinde kursiyer subay olarak görev yapan davacı tarafından, “hizmete engel davranışlarda bulunmak” disiplin suçunu işlediğinden bahisle “Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Ayırma” disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin…

Savunma hakkının etkin şekilde kullanılması engellendiği,

Savunma istem yazısında eylemler ayrıntılı olarak belirtilmediği,

Yer ve zaman unsurlarıyla netleştirilmediği, somutlaştırılmadığı,

Bu nedenle hangi eylemin idare tarafından disipline aykırı olduğu anlaşılamadığı ve belirli olmayan eyleme yönelik savunma yapmanın beklenemeyeceği,

Ek soruşturma oluru alınmadan soruşturma genişletilerek, soruşturma emrine konu idari tahkikat raporunda disiplin suçu işlediği tespit edilmediği halde hakkında disiplin soruşturması yapılarak cezalandırılmasının istenildiği,

Hizmete engel davranışlarda bulunmak suçunun maddi unsuru oluşmadığı, engellenen bir hizmet söz konusu olmadığı,

Dava konusu işlem kanunilik ve hukuki belirlilik ilkelerine aykırı olduğu, cezanın orantılı ve ölçülü olmadığı ileri sürülerek yürütülmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir.

 

 

KARAR ÇIKTI
İstanbul 6. İdare Mahkemesi ise kararında dedi ki:

‘2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin, 2. fıkrasında; idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden; uyuşmazlıkta yukarıda anılan Kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy birliğiyle karar verildi.’

Teğmen B.Y.’nin avukatlarının ret kararını bir üst mahkemeye taşıyacaklarını ve karara itiraz edeceklerini öğrendim. Ortak görüş; mahkeme kararının hatalı olduğu yönünde.”